Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Praktisk tillämpning av utvärderingsmodeller

Att skapa en utvärderingsmodell som på ett ändamålsenligt sätt kombinerar kvalitet – i form av en rad olika tilldelningskriterier – och pris, är ett av den offentliga upphandlingens mest utmanande arbetsmoment. Samtidigt är det ett av upphandlingens viktigaste områden. Under denna kurs får du fördjupad förståelse för utvärderingsmodeller i allmänhet och god kännedom om för- och nackdelar med ett antal vanligt förekommande modeller. 

Välformulerade tilldelningskriterier, betygsskalor och en pedagogisk utvärderingsmodell kan göra underverk för att säkerställa affärsmässiga anbud och ”rätt” vinnare. Dessvärre kör många upphandlande myndigheter och upphandlare fast i en viss modell, antingen på grund av gammal hävd eller för att det helt enkelt inte finns tid att i det enskilda upphandlingsprojektet fördjupa sig på det sätt som krävs för att tänka om och tänka nytt.

Denna kurs fokuserar på den praktiska tillämpningen av olika matematiska utvärderingsmodeller. Utbildningen varvar föreläsning och teoretisk genomgång med ett flertal gedigna övningar. På detta sätt får du verkligen tillfälle att bli bekant med de modeller som gås igenom, samtidigt som det ger upphov till diskussioner och erfarenhetsutbyten. Du får också handfasta råd och metoder för att anpassa dina egna tilldelningskriterier, betygsskalor och utvärderingsmodeller för att sätta fokus på rätt aspekter i de upphandlingar du genomför.

  • Målgrupp: Upphandlare/inköpare och kravställare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver fördjupad kunskap om utvärderingsmodeller.
  • Pris:

Kursledare

Display magnus nilsson

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson är upphandlingskonsult och har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling. Han arbetar med att hjälpa offentliga myndigheter i sin inköpsverksamhet både genom utformande av långsiktiga strategier men även som stöd vid genomförande av upphandlingar och avrop genom förnyad konkurrensutsättning. Magnus har tidigare bl.a. arbetat den dåvarande tillsynsmyndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, (nuvarande KKV) med tillsyn, information och regeringsstöd. Han har deltagit i flera svenska och internationella arbetsgrupper om offentlig upphandling.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program