Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Offentlig upphandling av IT

Behovs- och marknadsanalys, noggrann kravställning och tydliga avtal

Att upphandla IT både i form av varor och tjänster är ofta komplext och ställer höga krav på såväl upphandlare som beställare. Det är en utmaning både att förstå organisationens behov och att hantera den snabba teknikutvecklingen – hur göra en bra upphandling när vi inte vet vilken teknik som kommer finnas på marknaden ens inom några månader?

För att kunna hantera utmaningarna med att upphandla IT – varor eller tjänster, krävs god förståelse för hela upphandlingsprocessen. Under denna kurs får du som deltagare djupare kunskap om hur du genomför en noggrann behovs- och marknadsanalys för att identifiera verksamhetens behov inför IT-upphandlingar. Du får konkreta råd om hur du i förfrågningsunderlaget omsätter organisationens behov och önskemål till ändamålsenliga och utslagsgivande krav och tilldelningskriterier. Under kursen får du ta del av exempel på välformulerade förfrågningsunderlag som har resulterat i goda affärer vid upphandling av IT. Du lär dig även vad som kännetecknar ett väl utformat avtal vid den här typen av upphandlingar. Du får dessutom ta råd om hur du arbetar med avtalsuppföljning i praktiken för att säkra att leveransen verkligen motsvarar det som avtalats.

Denna tvådagarskurs syftar till att ge deltagarna förutsättningar för att kunna genomföra lyckade upphandlingar av IT- relaterade varor och tjänster. Under kursen får du som deltagare viktig kunskap och praktiska verktyg för att förbättra upphandlingsprocessen och skapa goda affärer. Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning.

  • Datum: 2018-05-15 - 2018-05-16
  • Typ: Kurs
  • Pris: 10 800 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Alla som jobbar med offentlig upphandling av IT

Kursledare

Display lars arrhed

Lars Arrhed

Lars Arrhed, jur. kand., Göteborgs universitet, har omfattande specialistkunskaper och bred erfarenhet av olika former av komplexa offentliga upphandlingar av IT. Lars är en mycket uppskattad föreläsare och expert som år 2016 gav ut läroboken ”Offentlig upphandling av komplexa IT-tjänster”. Därtill deltar han i Offentliga affärers expertpanel med ansvar för bland annat IT-rättsliga frågor. Han har ITIL® Foundation Certificate in IT Service Management och är ledamot i institutionsrådet vid Institutionen för tillämpad IT, Chalmers/Göteborgs universitet. Lars företräder främst upphandlande myndigheter och leder Advokatfirman Lindahls Göteborgskontors kompetensgrupp för immaterialrätt samt IT- och telekom.


Lars har god förståelse för lämpliga lösningar inom upphandlingsprocessens alla steg relaterade till IT-områdets komplexitet då han vet att små och stora upphandlingar kan kräva olika fokus. Där myndigheten saknar tillräcklig kännedom om IT-branschens arbetssätt och affärsmässiga villkor bidrar Lars med gedigen expertis med att främst förenkla och hålla nere kostnaderna i upphandlingsprocessen och avtalets genomförande. Därtill har Lars bl.a. biträtt en statlig myndighet i en av Sveriges största IT-upphandlingar med ett kontraktsvärde om ca 500 mkr som har överprövats utan att myndigheten har behövt rätta eller göra om upphandlingen

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program