Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Aktuell rättspraxis inom offentlig upphandling

Korrekt tillämpning av upphandlingslagstiftningen – vad säger domstolarna?

Du som arbetar med upphandlingsfrågor behöver hålla dig uppdaterad om den senaste rättspraxisen för att säkra korrekta upphandlingar och minska risken för överprövningar. Hur de olika rättsinstanserna tolkar lagens tillämpning varierar och har medfört en spretande rättspraxis. På den här kursen får du en genomgång och analys av aktuella och intressanta rättsfall och du får med dig kunskapen som behövs för att tolka gällande lagstiftning. Ta chansen att vässa din kompetens.

Ur kursinnehållet:


  • Genomgång och analys av aktuella rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen, EU-domstolen och Kammarrätterna

  • Varför ledde de aktuella rättsfallen till överprövning och vad skulle kunnat ha gjorts för att undvika detta?

  • Ta hjälp av rättsfall för att förstå hur lagstiftningen ska tolkas - hur tillämpas upphandlingslagstiftningen i praktiken?

  • Målgrupp: Upphandlare, upphandlingschefer och jurister inom stat, kommun och landsting. Kursen vänder sig även till jurister på advokatbyråer och till bolagsjurister som kommer i kontakt med upphandlingslagstiftningen.
  • Pris:

Utbildningsledare

Display ellen heldahl

Ellen Hausel Heldahl

Ellen Hausel Heldahl har jobbat med frågor rörande offentlig upphandling de senaste 16 åren, varav de sista 3 åren som upphandlingsjurist och expert på Svenskt Näringsliv. Ellen har tidigare varit särskild utredare och avdelningschef på Konkurrensverket. Hon har även varit utredningssekreterare för innovationsutredningen och LOV-utredningen, samt kansliråd i Regeringskansliet och förbundsjurist på SKL.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program