Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Aktuell rättspraxis inom offentlig upphandling

Korrekt tillämpning av upphandlingslagstiftningen – vad säger domstolarna?

Du som arbetar med upphandlingsfrågor på en avancerad nivå behöver hålla dig uppdaterad om gällande rättspraxis för att säkra korrekta upphandlingar. Under 2016-17 har det kommit ett 20-tal intressanta rättsfall inom offentlig upphandling, där såväl EU-domstolen som Högsta förvaltningsdomstolen har kommit med nya betydelsefulla avgöranden. Hur de olika rättsinstanserna tolkar lagen varierar och har medfört en spretande rättspraxis som i sin tur innebär en utmaning för dig som ska se till att din verksamhet följer gällande lagstiftning.

Denna endagarskurs ger dig möjlighet att djupdyka i vad de senaste vägledande rättsfallen innebär, och diskutera vilka konsekvenser detta får för tillämpningen av upphandlingslagstiftningen i praktiken. 

Därför ska du gå kursen:


 • Öka din förståelse för hur domstolarna tolkar upphandlingslagstiftningen för att träffa rättsäkra avgöranden vid komplicerade upphandlingssituationer i din egen verksamhet

 • Lär dig undvika fallgropar, missar och vanliga fel som kan leda till fler överprövningar och längre processer

 • Bli säkrare och våga fatta beslut när rättsläget är oklart

 • Diskutera egna spörsmål med expertis och kollegor från andra förvaltningar runtom i landet

Ur kursinnehållet:


 • Genomgång och analys av aktuella och intressanta rättsfall från Högsta förvaltningsdomstolen och EU-domstolen samt i vissa fall Kammarrätterna

 • Varför ledde de aktuella rättsfallen till överprövning och vad skulle kunnat ha gjorts för att undvika detta?

 • Ta hjälp av rättsfall för att förstå hur lagstiftningen ska tolkas - hur tillämpas upphandlingslagstiftningen i praktiken?

 • Hur hålla sig inom lagrummet och samtidigt våga fatta beslut när rättsläget är oklart?

 • En fördjupad diskussion och analys av vissa rättsfall som är särskilt intressanta i förhållande till tidigare rättspraxis, bl.a.

  • C-6/15 TNS Dimarso om utvärderingsmodeller

  • Ytterligare rättsfall om in-house C-553/15

  • C-298/15 om ändringar i förfrågningsunderlag

  • C-355/15 om talerättGå två upphandlingskurser till specialpris

Väljer du att även gå kursen Avtalsförvaltning i praktiken får du 2000 kronor i rabatt, 1000 kronor rabatt på vardera kurs!* Boka din plats till båda kurserna samtidigt. Ange rabattkod ARAP1 vid bokning till Aktuell rättspraxis inom offentlig upphandling och ARAP2 vid bokning till Avtalsförvaltning i praktiken.

*Rabatten gäller enbart dessa två kurser och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Du måste boka dig på båda kurserna vid samma tillfälle för att ta del av rabatten.

 • Datum: 2018-05-14 - 2018-05-14
 • Typ: Kurs
 • Pris: 7 900 kr exkl. moms
 • Plats: Centralt i Stockholm

 • Målgrupp: Målgrupp: Upphandlare, upphandlingschefer och jurister inom stat, kommun och landsting. Kursen vänder sig även till jurister på advokatbyråer och till bolagsjurister som kommer i kontakt med upphandlingslagstiftningen.

Kursledare

Display ellen heldahl

Ellen Hausel Heldahl

Ellen Hausel Heldahl har jobbat med frågor rörande offentlig upphandling de senaste 16 åren. De senaste tre åren som upphandlingsjurist och expert på Svenskt Näringsliv. Ellen har tidigare varit särskild utredare och avdelningschef på Konkurrensverket. Hon har även varit utredningssekreterare för innovationsutredningen och LOV-utredningen, samt kansliråd i Regeringskansliet och förbundsjurist på SKL.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program