Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Direktupphandling – Tillåtna inköp och affärsmässiga avtal

Direktupphandlingar som leder till goda affärer med effektiva avtal

En felaktig hantering av direktupphandlingar kan få långtgående negativa konsekvenser av både juridisk och affärsmässig karaktär. Samtidigt kan ett välfungerande arbete med direktupphandlingar leda till positiva resultat i både ekonomiska och kvalitativa hänseenden. Du som genomför direktupphandlingar, attesterar fakturor, tar beslut gällande inköp och undertecknar avtal behöver därför ha en god kännedom om när och hur direktupphandlingar kan och bör genomföras. 

Verktyg för lyckade direktupphandlingar 

Under denna kurs går vi igenom olika sidor av genomförandet av direktupphandlingar och målsättningen är att du efter kursen har en ökad kunskap om reglerna som inom området. Därutöver får du redskap, metoder och hjälpmedel som kan bidra till att du genomför direktupphandlingar på ett sätt som leder till bra affärer med effektiva avtal. Under kursen varvas teoretiska genomgångar med praktiska övningar och vi diskuterar vanligt förekommande frågor avseende direktupphandlingar.

Ur kursens innehåll:


 • Översiktlig genomgång av lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU)

 • Fördjupning i de regler som är av relevans för direktupphandlingar

 • Genomförande av direktupphandlingar – former för genomförande, kravställning m.m.

 • Introduktion till köp- och avtalsrätt

 • Affärsmässiga och juridiskt korrekt utformade avtal

 • Andra aspekter som inverkar vid genomförande av direktupphandlingar – leverantörskommunikation, övriga regelverk m.m.

 • Datum: 2020-03-10 - 2020-03-11
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-10-07 - 2020-10-08
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som behöver uppdatera kunskaperna om direktupphandling

Utbildningsledare

Display tobias tegn r f rg

Tobias Tegnér

Tobias Tegnér är senior upphandlingskonsult och jurist med många års erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling. Tobias arbetar med att leda och genomföra upphandlingar inom ett flertal områden, tillhandahålla juridisk rådgivning och att utbilda inom upphandlingsområdet. Utöver detta arbetar Tobias med att leda utredningsuppdrag kopplade till upphandlingsområdet.

 

 

Boka

 

Frågor?

Fbfoto

Namn: Åza Swedin Mickiewicz

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program