Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Integritetsskydd i offentlig förvaltning

För jurister, personuppgiftsombud och arkivarier

 

Skyddet av den personliga integriteten i den offentliga förvaltningen utmanas genom den snabba utvecklingen av det digitala informationssamhället. Under denna kurs får du fördjupa dig kring en ofta svårtolkad lagstiftning, så att du blir säkrare på hur du bedömer och drar gränser i situationer där du behöver balansera PUL-frågor med övrig offentligrättslig lagstiftning.

 

Utmaningarna att tolka lagstiftningen kring integritetsskydd

Du som arbetar som arkivarie, jurist eller personuppgiftsombud i den digitala förvaltningen vet att frågorna och funderingarna kring integritetsskydd och mer specifikt personuppgiftslagen, PUL, har ökat kraftigt under den senaste tiden. En av de vanligaste utmaningarna är att tolka PUL i förhållande till annan lagstiftning som styr offentlig förvaltning, till exempel offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Det kommer dessutom en helt ny reglering i form av en allmän uppgiftsskyddsförordning, som en följd av EU:s dataskyddsreform. Den så kallade dataskyddsförordningen kommer att ersätta personuppgiftslagen, och börjar gälla tillsammans med nationell kompletteringslagstiftning under 2018. Denna nya reglering syftar till att stärka integritetsskyddet vilket för med sig många och komplexa bestämmelser om bland annat informationsskyldighet och krav på att alla myndigheter måste utse ett personuppgiftsombud.

 

Ur kursinnehållet:


 • Hur PUL-säkrar du din myndighets behandling av personuppgifter?

 • Hur kan din myndighet redan nu förbereda sig för de nya bestämmelserna i dataskyddsförordningen?

 • Hur ska principer som rätten att bli glömd och uppgiftsportabilitet kunna uppfyllas i den offentliga förvaltningen?

 • Vilken lagstiftning är det som styr vid utlämnande av personuppgifter?

 • Hur kan avvägningar göras mellan arkivlagstiftningens krav på bevarande och principer om att personuppgifter inte ska sparas längre än nödvändigt?

 • Vad är en strukturerad respektive ostrukturerad behandling av personuppgifter?

 • Hur går myndighetens IT-policy ihop med gällande integritetsskyddslagstiftning?

 • Hur förmedlar du förståelse för regelverken i organisationen?

 

Kursen erbjuder en fördjupning och diskussion kring en ofta svårtolkad lagstiftning. Fokus ligger på hur du bedömer och drar gränser i situationer där du behöver balansera PUL-frågor med övrig offentligrättslig lagstiftning. Vi lyfter fram aktuella rättsfall och beslut från Datainspektionen för att bättre förstå hur du kan resonera kring din egen bedömning i praktiken.

 

 • Målgrupp: Jurister, personuppgiftsombud och arkivarier i offentlig förvaltning
 • Pris: 9800 kr exkl. moms

Kursledare

Display cecilia2senaste 2

Cecilia Magnusson Sjöberg

Cecilia Magnusson Sjöberg är professor och ämnesföreståndare i rättsinformatik vid Stockholms universitet. Cecilia har lång erfarenhet av juridiskt arbete kring användning av IT inom både den offentliga och privata sektorn. Utöver forskning och undervisning medverkar Cecilia i flera statliga utredningar som rör frågor om integritetsskydd. Hon har även skrivit en lärobok som behandlar personuppgiftslagen.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program