Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Ensamkommande barn och unga

Professionellt bemötande och förhållningssätt

Posttraumatiskt stressyndrom I Anknytningsbaserat arbetssätt I Kulturförståelse

 

Antalet ensamkommande barn som söker asyl i Sverige har ökat kraftigt vilket ställer ökade krav på att Sveriges kommuner har god beredskap, kunskap och kompetens om hur ett bra bemötande av ensamkommande ska gå till. Under denna kurs får du konkreta verktyg och metoder till hur du i ditt arbete ska kunna stödja ungdomen och ha ett professionellt förhållningssätt i olika situationer. 

Det är avgörande både för ungdomen och för samhället i stort att den unge ska få möjlighet att skapa sig ett tryggt liv vilket innebär att rätt insatser måste ges i ett tidigt skede. För att ge rätt insatser och bemötande är det nödvändigt att du som möter ensamkommande i ditt yrke har kännedom om ungdomens bakgrund. Du behöver också ha kunskap om trauma och posttraumatiskt stressyndrom för att urskilja om en ungdom är i behov av vidare stöd.

 

Här får du kunskap om och förståelse för ungdomarnas beteende och hur du på bästa sätt kan bemöta dem

Under denna kurs får du djupgående kunskap om hur posttraumatiskt stressyndrom yttrar sig och du lär dig även att urskilja tecken på om en ungdom är i behov av vidare stöd. Du får förståelse för det krävande beteende som ofta uppstår hos dessa ungdomar genom att lära dig mer om anknytningsbaserat arbetssätt och hur du kan bemöta ungdomen i dessa situationer. Dessutom får du kulturförståelse för traditionsstyrda samhällen i relation till västerländska samhällen och hur kulturskillnader kan påverka. Efter kursens slut har du kompetensen att bemöta ungdomen på ett stärkande vis och kan vara den trygga vuxna som ser ungdomen och därmed bli det viktiga stöd som är avgörande i en ung människas framtid. ​

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till dig som arbetar med ensamkommande barn och unga
  • Pris: 8900 kr exkl. moms

Kursledare

Display carl pether wirs n

Carl Pether Wirsén

Carl Pether Wirsén är legitimerad psykoterapeut (KBT), specialiserad inom kris-och trauma, och vidareutbildad i affektiv korttidsterapi och mentaliseringsbaserad terapi (MBT). Carl Pether är beteendevetare med en filosofie magister i arbets- och organisationspsykologi. Han har tidigare arbetat flera år som verksamhetschef vid Röda korsets behandlingscenter för tortyr- och krigsskadade i Uppsala. Han arbetade då i betydande omfattning med psykologisk bedömning och samtalsbehandling med ensamkommande flyktingungdomar.Carl Pether föreläser i anknytningspsykologi och traumatisering på universitet och högskolor, och genomför även riktade uppdragsutbildningar till professionella aktörer som i sitt dagliga arbete arbetar med ensamkommande flyktingungdomar. Han har arbetat många år som psykoterapeut och organisationskonsult inom företagshälsovården med krishantering, konflikthantering, handledning, rehabilitering och ledningsstöd. Carl Pether ansvarar idag för utbildningsverksamheten inom ett företag som dels driver HVB- och familjehem men även har specialiserat sig på att bistå verksamheter som strävar efter högkvalitativ omvårdnad för ensamkommande barn utifrån ett anknytningsbaserat arbetssätt. Han arbetar även med utbildningsuppdrag, konsultation och handledning över hela landet.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program