Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Offentlighet och sekretess för jurister och kvalificerade handläggare

Offentlighetsprincipen är en av hörnstenarna i svensk offentlig rätt. Under denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig i reglerna kring denna princip och uppdatera dig på de aktuella förändringarna som skett i offentlighets- och sekretesslagen. Kursen inleds med en repetition av de grundläggande bestämmelserna och metodiken som ligger till grund för sekretessprövningen. Den senare delen av kursen ägnas åt formulering av myndighetsbeslut och uppställande av förbehåll.

Kursen välkomnar alla som ska arbeta med att fatta myndighetsbeslut i sekretessärenden och de som på ett eller annat sätt arbetar med dessa frågor på ett strategiskt plan, till exempel verksarkivarier. Efter kursen har du fått en god uppdatering inom området samt en fördjupad kunskap om aktuella rättsfall och praxis inom offentlighet och sekretesslagstiftning. Du får också god ledning i hur du ska göra sekretessbedömningar och vilken tid du har på dig.

Ur kursinnehållet: • Offentlighetsprincipen – vilka handlingar och uppgifter omfattas? • Begreppet allmän handling och vad som gäller för nya tekniska medier • Registrering och utlämnande av allmän handling • Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad • Nyheter och förändringar i sekretessreglerna • Sekretessbrytande regler • Myndighetsbeslut och att ställa upp förbehåll • Reglera vårdansvar i myndighetens arbetsordning.


 • Datum: 2020-06-03 - 2020-06-04
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-10-07 - 2020-10-08
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Jurister och kvalificerade handläggare

Utbildningsledare

Display karl holm

Karl Holm

Karl är jurist och arbetar som regionkanslichef inom Polismyndigheten. Han har många års erfarenhet av undervisning inom polisen på flera rättsområden samt föreläser om offentlighet och sekretess, bland annat på den nationella åklagarutbildningen samt på juristprogrammet vid Uppsala universitet. Karl är en mycket uppskattad föreläsare som får högsta betyg av våra deltagare.

 

 

Boka

 

Frågor?

Fbfoto

Namn: Åza Swedin Mickiewicz

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program