Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Fördjupningskurs i offentlighet och sekretess för registratorer

För dig som registrator är det av stor betydelse att hålla dig uppdaterad i gällande reglerna kring offentlighet och sekretess. Under denna fördjupningskurs får du möjlighet att uppdatera dig och fördjupa dig kring offentlighets- och sekretesslagstiftningen.

Du får kunskap om ändringar i lagstiftningen, aktuella domar och JO-utlåtanden. Vi kommer att arbeta praktiskt med utgångspunkt i dina egna ärenden som du tar med dig till kurstillfället. Har du inte med dig egna exempel så får du övningsexempel av kursledaren. 

Efter varje kursmoment övar vi praktiskt med utgångspunkt i dina egna problemställningar kring offentlighet och sekretess, och du får på så sätt skapa dig en fördjupad kunskap kring tolkning av den aktuella lagstiftningen. Vi tittar även här på aktuella domstolsavgöranden och JO-utlåtanden och diskuterar kring dessa.

Efter kursen har du fått en god uppdatering av reglerna, samt har haft möjlighet att diskutera och öva praktiskt på offentlighet och sekretess och göra bedömningar av utlämnande av allmänna handlingar. Du kommer efter kursen att känna dig säkrare i din roll som registrator.

Ur kursinnehållet:  • Kort genomgång av offentlighetsprincipen och begreppet allmän handling
  • Utlämnande av allmän handling
  • Sekretessreglernas uppbyggnad och hur de tolkas
  • Nyheter i lagstiftningen och motiven till dessa
  • Domstolsavgöranden och JO-utlåtanden.  • Målgrupp: Registratorer och andra som arbetar med diarieföring
  • Pris: 9800 kr exkl. moms

Utbildningsledare

Display anette transp copy

Anette Schierbeck

Anette är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Anette har stor erfarenhet av att undervisa t.ex. i förvaltningsrätt, socialrätt samt i offentlighet och sekretess.

Display karin bergh portr tt

Karin Bergh

Karin är jurist och arbetar till vardags som avdelningschef på en större nationell myndighet. Hon har tidigare arbetat på domstol och i Regeringskansliet. Karin har också varit särskild utredare åt regeringen och varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Karin har flerårig vana vid att undervisa t.ex. i förvaltningsrätt samt offentlighet och sekretess.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program