Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Offentlighet och sekretess för registratorer

Registrering är en av grundpelarna för att offentlighetsprincipen ska fungera på ett tillfredsställande sätt och du som registrator har därmed en nyckelroll. Det är därför av stor vikt att du är väl insatt i regelverket när du arbetar inom offentlig förvaltning.

Under denna kurs får du en noggrann genomgång av begreppen allmän handling, uppgift i allmän handling, offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad och hur reglerna ska tolkas.

Ur kursinnehållet:


 • Offentlighetsprincipen

 • Olika typer av handlingar: allmän, förvarad, inkommen, elektronisk, upprättad

 • Registrering och utlämnande av allmän handling

 • Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad

 • Förutsättningar för sekretess: räckvidd, föremål och styrka

 • Sekretessbrytande regler

Efter kursen har du en god kunskap om hur du som registrator tillämpar offentlighetsprincipen och sekretessregler. Du får förståelse för vikten av att allmänheten har insyn i myndigheternas verksamhet. Du kommer att ha lättare för att svara på allmänhetens frågor och veta vad du kan lämna ut själv och vid vilka tillfällen du måste lämna över frågan till någon annan.

Få ett kvitto på din kompetens: kursen ingår som en delkurs för att bli diplomerad registrator, tillsammans med grund- och fortsättningskurs i diarieföring. Mer information om att bli diplomerad registrator

 • Datum: 2020-03-26 - 2020-03-27 Fullbokad
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-04-20 - 2020-04-21 Göteborg
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Göteborg

 • Datum: 2020-06-04 - 2020-06-05
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-08-27 - 2020-08-28
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-10-08 - 2020-10-09
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-11-09 - 2020-11-10 Göteborg
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Göteborg

 • Datum: 2020-12-10 - 2020-12-11
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Registratorer och andra som arbetar med diarieföring

Utbildningsledare

Display anette transp copy

Anette Schierbeck

Anette är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Anette har stor erfarenhet av att undervisa t.ex. i förvaltningsrätt, socialrätt samt i offentlighet och sekretess.

Display img 9967

Sofi Malm

Sofi är jurist och har mångårig erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som stadsjurist i Göteborgs stad och har tidigare arbetat som jurist vid förvaltningsrätt och kammarrätt, som verksjurist, upphandlingsjurist och som tf enhetschef. Sofi har stor vana av att föreläsa, bl.a. inom offentlighet och sekretess, förvaltningsrätt och offentlig upphandling.

Sofi håller i utbildningen i Göteborg.

 

 

Boka

 

Frågor?

Fbfoto

Namn: Åza Swedin Mickiewicz

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program