Vi har för närvarande problem med vår växel, mejla info@sipu.se så kontaktar vi dig.

Offentlighet och sekretess för registratorer

Registrering är en av grundpelarna för att offentlighetsprincipen ska fungera på ett tillfredsställande sätt och du som registrator har därmed en nyckelroll. Det är därför av stor vikt att du är väl insatt i regelverket när du arbetar inom offentlig förvaltning.

Under denna kurs får du en noggrann genomgång av begreppen allmän handling, uppgift i allmän handling, offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad och hur reglerna ska tolkas.

 

Ur kursinnehållet: • Offentlighetsprincipen
 • Allmän handling
 • Registrering och utlämnande av allmän handling
 • Offentlighets- och sekretesslagens uppbyggnad
 • Sekretessregler
 • Sekretessbrytande regler. 

Efter kursen har du en god kunskap om hur du som registrator tillämpar offentlighetsprincipen och sekretessregler. Du får förståelse för vikten av att allmänheten har insyn i myndigheternas verksamhet. Du kommer att ha lättare för att svara på allmänhetens frågor och veta vad du kan lämna ut själv och vid vilka tillfällen du måste lämna över frågan till någon annan.

 • Datum: 2018-01-25 - 2018-01-26
 • Typ: Kurs
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms

 • Datum: 2018-04-12 - 2018-04-13
 • Typ: Kurs
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms

 • Datum: 2018-06-14 - 2018-06-15
 • Typ: Kurs
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms

 • Datum: 2018-08-30 - 2018-08-31
 • Typ: Kurs
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms

 • Datum: 2018-10-11 - 2018-10-12
 • Typ: Kurs
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms

 • Datum: 2018-12-13 - 2018-12-14
 • Typ: Kurs
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms

 • Plats: Centralt i Stockholm
 • Målgrupp: Registratorer och andra som arbetar med diarieföring

 

 

 

Kursledare

Display anette schierbeck001 2 2

Anette Schierbeck

Anette är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Anette har stor erfarenhet av att undervisa t.ex. i förvaltningsrätt, socialrätt samt i offentlighet och sekretess.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program