Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

GDPR i ärende- och dokumenthanteringsprocessen

Hur GDPR kan tillämpas i praktiken

Du som arbetar med att registrera, publicera eller i övrigt hantera personuppgifter behöver ha god kunskap om hur personuppgiftsskyddet fungerar i och med nya dataskyddsregleringen. Det kan vara svårt att göra en balanserad bedömning av vad som gäller enligt EU:s dataskyddsförordning, och när denna står i kontrast till annat regelverk som styr offentlig förvaltning, t.ex. offentlighetsprincipen och arkivlagsstiftningen.

Kursen är praktiskt inriktad och vid sidan av en genomgång av innehållet i GDPR får kursdeltagarna genom olika övningsuppgifter insyn i hur GDPR kan implementeras i interna processer och rutiner. Du får handfasta tips och råd som hjälper dig att hantera information och handlingar som innehåller personuppgifter på rätt sätt.

Ur kursens innehåll:  • Hur och vilken information får samlas in?

 • Vad gäller för bevarande av information?

 • Hur påverkas diarieföringen av allmänna handlingar?

 • Vilka rättsliga grunder kan tillämpas i olika verksamheter?

 • Konsekvensbedömningar – att förebygga risker innan de uppkommer

 • Hur gör man en anmälan om en personuppgiftsincident?

 • Hur förhåller sig GDPR till annan lagstiftning – TF, OSL, arkivlagen?

 • Hur kan man hantera ostrukturerad data?

 • Hur går jag tillväga vid utlämnande av allmän handling?

 • Vilka uppgifter kan publiceras på internet och i sociala medier? 

Är du registrator och planerar flera utbildningar eller att diplomera dig hos oss? Gå gärna Offentlighet och sekretess för registratorer före denna kurs.

Behöver du stärka upp din förståelse för offentlighetsprincipen? Kolla in vår Webbkurs: Offentlighets- och sekretesslagen.


 • Datum: 2020-03-12 - 2020-03-13
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-09-21 - 2020-09-22
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Kursen är för dig som hanterar, registrerar eller publicerar personuppgifter, t.ex. som registrator, administratör, informatör, handläggare och nämndsekreterare

Utbildningsledare

Display therese vassila

Therese Vassila

Therese Vassila är arkivarie med lång erfarenhet av ärende- och dokumenthantering från flera myndigheter – däribland Länsstyrelsen, Örebro universitet och Transportstyrelsen. Hon har i roller som chef och projektledare under många år arbetat med frågor kring hur regelverk kopplade till informationshantering på bästa sätt kan omsättas i praktiken, samt kring hur IT-system bör anpassas för att uppfylla befintliga lagkrav. I dagsläget arbetar hon som konsult och stöttar olika organisationer i ärende- och dokumenthanteringsfrågor.

 

 

Boka

 

Frågor?

Fbfoto

Namn: Åza Swedin Mickiewicz

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program