Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Avtalsförvaltning i praktiken

För avtal tecknade vid offentlig upphandling

Trots att de flesta är överens om att det är mycket viktigt att följa upp och ha god kontroll över ingångna avtal är det i praktiken ofta ett eftersatt område. Bristande struktur för avtalsförvaltning kan få allvarliga och långtgående konsekvenser. Dålig koll på avtalssituationen medför ökade risker, både affärsrisker, risk för bristande leveranser och risk för lagbrott i form av otillåtna direktupphandlingar.

Genom att arbeta strategiskt och målinriktat med avtalsförvaltning skapas goda förutsättningar både för bra leveranser under avtalstiden, pris- och kvalitetsmässigt, och för en lyckad upphandling när det är dags att upphandla på nytt.

På kursen får du god grundläggande förståelse för avtalsförvaltningens innebörd och syfte. Du får en rad handfasta råd och konkreta arbetssätt och metoder för att få ut mesta möjliga effekt av avtalsförvaltningen på olika nivåer.

Ur kursinnehållet: • Vad är avtalsförvaltning? • Syftet med avtalsförvaltningen • Organisation för avtalsförvaltning, vem ska ansvara för vad? • När är det lämpligt att avtalsförvaltningen är centraliserad respektive decentraliserad och när är det bäst med en kombination? • Avtalsuppföljning – hur och vad? • Olika nivåer av avtalsförvaltning • Lämpliga sanktioner vid bristande leveranser • Så förbereds avtalsförvaltningen redan under upphandlingen • Avtalsförvaltningens roll inför nästa upphandling • Hur kan jag se till att avtalsförvaltningen kommer till sin rätt?


 

 • Datum: 2018-11-29 - 2018-11-29 Fåtal platser kvar
 • Typ: Kurs
 • Pris: 7 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Upphandlare, upphandlingschefer, förvaltningschefer, inköpschefer och linjechefer

Kursledare

Display johan soderberg001 1

Johan Söderberg

Johan Söderberg är upphandlingskonsult med stor erfarenhet av omställningsprojekt och förändringsledning inom inköps- och upphandlingsområdet. Johan har omfattande erfarenhet av både operativt och strategiskt arbete med offentlig upphandling och inköp, men har sin bakgrund inom privat upphandlingsarbete, som upphandlingskonsult inom Stenbecksfären. Med en affärsjuridisk magisterexamen i grunden har han en djup teoretisk förståelse för både upphandlingsrätt och avtalsrätt.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program