Vi har för närvarande problem med vår växel, mejla info@sipu.se så kontaktar vi dig.

Strandskydd

Förbud, särskilda skäl, dispensprövning och var och när gäller strandskydd?

 

Sveriges stränder är en unik tillgång som skyddas genom strandskyddsreglerna. Du som arbetar med strandskyddsärenden har en viktig uppgift att säkra att stränder förblir tillgängliga för friluftsliv och att växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer skyddas.

Under denna kurs stärker du din kompetens inom strandskyddområdet så att du kan arbeta effektivt och rättssäkert med handläggning av strandskyddsärenden. Du får konkreta råd om hur du tillämpar miljöbalkens regler om strandskydd och anslutande författningar, exempelvis plan- och bygglagen. Föreläsning varvas med diskussioner där du får svar på dina specifika frågor och utbyter erfarenheter med kollegor från hela landet.

Ur kursinnehållet:


 • Strandskyddslagstiftningens syften och bakgrund

 • Dispensprövning – hur tar du reda på om strandskyddsreglerna gäller i aktuellt ärende?

 • Metodik för rättssäker och effektiv hantering av strandskyddsärenden

 • Vad kan avgränsningsbeslut från Länsstyrelsen innehålla?

 • Särskilda skäl för dispens – exempel och aktuella rättsfall

 • Intresseavvägning – hur ska du tänka?

 • Strandskyddets relation till annan lagstiftning

 

 

Sagt av tidigare deltagare på SIPU:s Strandskyddskurs:

Mycket bra och innehållsrik kurs som var inriktad på den praktiska handläggningen av strandskyddsärenden

Jag fick med mig verktyg och kunskap för att vara vassare i mina beslut gällande villkor och bedömning

 • Datum: 2017-11-13 - 2017-11-13
 • Typ: Kurs
 • Pris: 7 900 kr exkl. moms

 • Plats: Centralt i Stockholm
 • Målgrupp: Chefer, handläggare, inspektörer och förtroendevalda inom plan-, bygg- och miljöområdet

Kursledare

Display henrik hoglund foto

Henrik Höglund

Henrik Höglund arbetar som handläggare av bland annat strandskyddsärenden och är sakansvarig bygglov, byggkontroll och strandskydd. Henrik har under 15 år arbetat med handläggning av strandskydds- och bygglovärenden i skärgårdskommuner. Han har även medverkat som föreläsare i Regeringskansliets utbildningsinsatser, Strandskyddsdelegationen och för den nya plan- och bygglagen inom kommittén Ny plan- och bygglag – på rätt sätt.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program