Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Strandskydd

Förbud, särskilda skäl, dispensprövning, upphävande i plan och var och när gäller strandskydd?

Sveriges stränder är en unik tillgång som skyddas genom strandskyddsreglerna. Du som arbetar med strandskyddsärenden har en viktig uppgift att säkra att stränder förblir tillgängliga för friluftsliv och att växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer skyddas.

Under denna kurs stärker du din kompetens inom strandskyddsområdet så att du kan arbeta effektivt och rättssäkert med handläggning av strandskydd inom plan- och strandskyddsärenden. Du får konkreta råd om hur du tillämpar miljöbalkens regler om strandskydd och anslutande lagar. Föreläsning varvas med diskussioner där du får svar på dina specifika frågor och utbyter erfarenheter med kollegor från hela landet.

Ur kursinnehållet:


  • Förbudens omfattning – vad är egentligen förbjudet? 

  • Verktyg för rättssäker och effektiv hantering av strandskyddsärenden

  • Särskilda skäl för dispens – hur ska dispensgrunderna tolkas?

  • Ta del av exempel och rättsfall 

  • Intresseavvägning – hur ska du tänka?

  • Målgrupp: Chefer, handläggare, planerare, inspektörer och förtroendevalda inom plan-, bygg- och miljöområdet
  • Pris:

Kursledare

Display kristina

Kristina Kvamme

Kristina har lång erfarenhet av prövning och utredning av strandskydd både från dispensprövning och inom kommunal planering. I sin tjänst på Calluna skriver hon expertutlåtanden, utreder förutsättningar för dispens eller upphävande och föreläser och håller workshops om hur strandskyddsbestämmelserna kan tillämpas i enlighet med rättspraxis. 

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program