Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Strandskydd

Förbud, särskilda skäl, dispensprövning och var och när gäller strandskydd?

Sveriges stränder är en unik tillgång som skyddas genom strandskyddsreglerna. Du som arbetar med strandskyddsärenden har en viktig uppgift att säkra att stränder förblir tillgängliga för friluftsliv och att växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer skyddas.

Under denna kurs stärker du din kompetens inom strandskyddområdet så att du kan arbeta effektivt och rättssäkert med handläggning av strandskyddsärenden. Du får konkreta råd om hur du tillämpar miljöbalkens regler om strandskydd och anslutande författningar, exempelvis plan- och bygglagen. Föreläsning varvas med diskussioner där du får svar på dina specifika frågor och utbyter erfarenheter med kollegor från hela landet.

Ur kursinnehållet:


 • Strandskyddslagstiftningens syften och bakgrund

 • Dispensprövning – hur tar du reda på om strandskyddsreglerna gäller i aktuellt ärende?

 • Metodik för rättssäker och effektiv hantering av strandskyddsärenden

 • Vad kan avgränsningsbeslut från Länsstyrelsen innehålla?

 • Särskilda skäl för dispens – exempel och aktuella rättsfall

 • Intresseavvägning – hur ska du tänka?

 • Strandskyddets relation till annan lagstiftning


Sagt av tidigare deltagare på SIPU:s Strandskyddskurs:

Mycket bra och innehållsrik kurs som var inriktad på den praktiska handläggningen av strandskyddsärenden

Jag fick med mig verktyg och kunskap för att vara vassare i mina beslut gällande villkor och bedömning

 • Datum: 2018-05-17 - 2018-05-17
 • Typ: Kurs
 • Pris: 7 900 kr exkl. moms

 • Plats: Centralt i Stockholm
 • Målgrupp: Chefer, handläggare, inspektörer och förtroendevalda inom plan-, bygg- och miljöområdet

Kursledare

Display reigun thune hedstr m

Reigun Thune Hedström

Reigun Thune Hedström är utbildad Arkitekt SAR/MSA; KKH och för många en välkänd expert med gedigen erfarenhet och kunskap. Hon har tidigare arbetat som planchef, stadsarkitekt, stadsbyggnadschef och teknisk chef, kommundirektör samt planeringsdirektör. Reigun har även varit anställd på SKL och expert i flera stora utredningar, t.ex. plan- och bygglagen, strandskyddet i miljöbalken, införandet av vindkraft i Sverige, kust- och havsplane­rings­utredningen, m.fl. Sedan några år tillbaka är hon dessutom särskild ledamot i Mark – och miljö­domstolen i Nacka.   

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program