Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Strandskydd

Förbud, särskilda skäl, dispensprövning och var och när gäller strandskydd?

Sveriges stränder är en unik tillgång som skyddas genom strandskyddsreglerna. Du som arbetar med strandskyddsärenden har en viktig uppgift att säkra att stränder förblir tillgängliga för friluftsliv och att växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer skyddas.

Under denna kurs stärker du din kompetens inom strandskyddområdet så att du kan arbeta effektivt och rättssäkert med handläggning av strandskyddsärenden. Du får konkreta råd om hur du tillämpar miljöbalkens regler om strandskydd och anslutande författningar, exempelvis plan- och bygglagen. Föreläsning varvas med diskussioner där du får svar på dina specifika frågor och utbyter erfarenheter med kollegor från hela landet.

Ur kursinnehållet:


  • Strandskyddslagstiftningens syften och bakgrund

  • Dispensprövning – hur tar du reda på om strandskyddsreglerna gäller i aktuellt ärende?

  • Metodik för rättssäker och effektiv hantering av strandskyddsärenden

  • Vad kan avgränsningsbeslut från Länsstyrelsen innehålla?

  • Särskilda skäl för dispens – exempel och aktuella rättsfall

  • Intresseavvägning – hur ska du tänka?

  • Strandskyddets relation till annan lagstiftning


Sagt av tidigare deltagare på SIPU:s Strandskyddskurs:

Mycket bra och innehållsrik kurs som var inriktad på den praktiska handläggningen av strandskyddsärenden

Jag fick med mig verktyg och kunskap för att vara vassare i mina beslut gällande villkor och bedömning

  • Målgrupp: Chefer, handläggare, inspektörer och förtroendevalda inom plan-, bygg- och miljöområdet
  • Pris:

Kursledare

Display johanna ersborg

Johanna Ersborg

Johanna Ersborg är miljöjurist och har varit beslutande i strandskyddsärenden på kommun, länsstyrelse och i domstol. Johanna har tidigare arbetat som miljöjurist vid den statliga utredningen Strandskyddsdelegationen. I sin tjänst hos Enetjärn Natur arbetar hon med ett brett spektra av miljö- och samhällsutvecklingsfrågor och är en van och uppskattad utbildare.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program