Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Fördjupningskurs i offentlig upphandling

Kravspecifikation och tilldelningskriterier, tydliga avtal och konkreta utvärderingsmetoder

För att genomföra lyckade upphandlingar som resulterar i inköp av varor eller tjänster av högsta kvalitet till rätt pris, är det nödvändigt att behärska flera viktiga moment i upphandlingsprocessen. Under kursen Fördjupningskurs i offentlig upphandling, får du viktig kunskap som ökar din säkerhet i några av upphandlingsprocessens mest centrala och kritiska delar.

Kursen vänder sig till alla som behöver fördjupa sin kunskap om upphandling och hur man möjliggör bra affärer. Kursen bygger på och fördjupar SIPU:s grundkurs, men du kan även gå denna kurs separat. Observera att kursen vänder sig främst till personer med praktisk erfarenhet av offentlig upphandling.

Ur kursinnehållet: • Aktuella domar från EU-domstolen och svenska domstolar • Tröskelvärden och beräkning av kontraktets värde • Upphandlingsförfaranden (särskilt om förhandlat förfarande, konkurrenspräglad dialog och innovationspartnerskap) • Fördjupning i ändringar och nya förutsättningar som inträtt genom det nya regelverket • Kravställande i upphandlingen – praktiska exempel • Referenstagning i praktiken • Avtalsvillkor och relation med leverantörer • Strategiska utgångspunkter • Koncessioner – LUK • Sociala och andra tjänster och reserverade kontrakt • Krav på upphandlingsföremålet – utgångspunkt för anbudsutvärdering • Beräkning av anbudspriset • Konkreta utvärderingsmetoder och tillvägagångssätt för tydlig utvärdering • Upphandlingsprotokoll


 

Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning. 

 

Bli certifierad upphandlare

 • Datum: 2018-11-21 - 2018-11-23
 • Typ: Kurs
 • Pris: 12 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-02-04 - 2019-02-06
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-05-20 - 2019-05-22
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-09-25 - 2019-09-27
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-11-18 - 2019-11-20
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver fördjupad kunskap om offentlig upphandling

Kursledare

Display heidi karlander

Heidi Karlander

Heidi arbetar som upphandlingskonsult på AffärsConcept med uppgift att stödja och vägleda upphandlande myndigheter att genomföra upphandlingar på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt. Heidi är affärsjurist och har lång erfarenhet av komplexa upphandlingsprojekt nationellt och internationellt både inom ramen för lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Hon har även ansvarat för uppföljning och aktiv avtalsförvaltning av de upphandlade avtalen. Heidi har genomfört och genomför utredningar om olika juridiska och inköpsstrategiska frågeställningar. Hon har även genomfört avrop från statliga ramavtal. Heidi har stor vana av att genomföra förhandlade förfaranden och att arbeta med kontinuerlig avtalsuppföljning. Som platschef för ett upphandlingskontor hade hon strategiskt ansvar att leda arbetet med upphandlingar inom olika kategorier.

Display tobias tegn r f rg

Tobias Tegnér

Tobias Tegnér är senior upphandlingskonsult/jurist och har många års erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling. Tobias har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig upphandling och fastighetsrätt. I sin roll som upphandlingskonsult och jurist arbetar Tobias bl.a. med att leda och genomföra upphandlingar inom ett flertal områden, tillhandahålla juridisk rådgivning till offentliga organisationer exempelvis i samband med upphandlingsrättsliga processer, och att utbilda inom upphandlingsområdet. Utöver detta arbetar Tobias med att leda utredningsuppdrag kopplade till upphandlingsområdet, bl.a. avseende innovation, strategiskt upphandlingsarbete och organisatoriska frågor.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program