Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Rätt ordning och reda - bland ekonomihandlingar

Med ökad kunskap om reglerna kring räkenskapsinformation och ekonomihandlingar, kan du lättare avgöra vad som måste bevaras och vad som kan gallras.

  • Målgrupp: Ekonomi- och/redovisningsansvariga, ekonomiassistenter eller andra som arbetar med räkenskaper och arkivering av dessa.
  • Pris: 6 500 kr exkl moms

Vi behandlar den dokumentation som skapas och hanteras i ekonomiprocessen hur den ska tas om hand och bevaras. Du får också ett förslag till dokumentplan.
Efter genomgången kurs ska du vara säkrare på reglerna som omgärdar dessa handlingar och kunna arbeta fram en dokumentplan för din organisation.

Utbildningsledare

Display jan appelquist

Jan Appelquist

Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Namn: Elisabeth Dahlström

Mob: 0709-12 96 11

Ladda ner program