Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Diarieföring - för erfarna registratorer

En komprimerad kurs för erfarna registratorer, som inte behöver lära sig de mest grundläggande och praktiska momenten.

Vi fångar upp nyheterna inom diarieföringsområdet och lägger stor vikt vid styrning och utveckling av diarieföringen. Du får en genomgång av JO-beslut och rättsfall och vi diskuterar olika frågeställningar som kan uppkomma vid t.ex. utlämnande av allmänna handlingar. 


Kursen ger dig också behörighet att tentera för att bli av SIPU diplomerad registrator.
 

  • Datum: 2020-10-05 - 2020-10-08
  • Plats: Norrtullsgatan 6 (Odenplan), Stockholm

  • Målgrupp: Registratorer med minst fem års erfarenhet av diarieföring och/eller som genomgått SIPU:s registratorsutbildning för mer än tre år sedan.
  • Pris: 13 200 kr exkl moms

Utbildningsledare

Display anette transp copy

Anette Schierbeck

Anette är jurist och har lång erfarenhet från offentlig förvaltning. Hon arbetar som enhetschef vid Kammarkollegiet, har tidigare varit enhetschef vid Statens institutionsstyrelse och Rikspolisstyrelsen, arbetat på domstol och inom kriminalvården. Anette har varit förordnad som statens representant i ett flertal olika styrelser. Anette har stor erfarenhet av att undervisa t.ex. i förvaltningsrätt, socialrätt samt i offentlighet och sekretess.

Display jan appelquist

Jan Appelquist

Jan Appelquist är arkivarie med mångårig erfarenhet som konsult och utbildare. Han har ansvarat för SIPU:s kurser om arkivering och diarieföring sedan 1986, och leder diarieförings- och arkiveringskurserna på grund-, fördjupnings- och diplomeringsnivå samt diarieförings och arkiveringskurser för chefer. Jan är också ansvarig för och leder olika utbildningar om dokumenthantering. Han genomför ofta uppdragsutbildningar på olika statliga och kommunala myndigheter samt är författare till boken Dokumenthantering i informationsförvaltningen – en handbok.

 

 

Boka

 

Frågor?

Namn: Elisabeth Dahlström

Mob: 0709-12 96 11

Ladda ner program