Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Diarieföring - översiktskurs för chefer

Med ökad kompetens om registratorns arbete, blir det lättare att stödja, leda och utveckla personal som arbetar med diarieföring.

  • Målgrupp: Chefer och andra med övergripande ansvar för diarieföringsverksamheten.
  • Pris: 6 500 kr exkl moms

Registratorns roll har förändrats. I många organisationer sker både en centralisering och en decentralisering av diarieföringen. Övergången till processorienterad arkivredovisning påverkar också registratorns arbete.
Det finns många olika system på marknaden och det kan vara svårt att välja rätt.
SIPU har lång erfarenhet av att utbilda registratorer och vet vilket stöd de kan behöva i sitt arbete.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Namn: Elisabeth Dahlström

Tel: 08-698 06 03

Mob: 0709-12 96 11

Ladda ner program