Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Arkivering - översiktskurs för chefer

Du får en grundlig genomgång av de lagar och förordningar som styr arkivverksamheten. Vi går igenom principerna för den nya arkivredovisningen som är baserad på processtänkandet.

  • Målgrupp: Chefer och andra med övergripande ansvar för arkivverksamheten.
  • Pris: 6 500 kr exkl moms

Inom arkiv- och dokumenthanteringsområdet pågår stora förändringar. Principerna för arkivredovisning håller på att förändras och processtänkandet införs i allt större utsträckning. Detta ställer nya krav på de medarbetare som ska ta hand om våra arkiv. Hur kan du som chef stödja, leda och utveckla personal som arbetar med arkivfrågor?

Kursen syftar till att ge dig ökad kompetens i din uppgift att stödja, leda och utveckla personal som arbetar med arkivfrågor. Efter kursen har du fått en djupare förståelse för vikten av en väl fungerande arkivverksamhet i en modern förvaltning och organisation.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Namn: Elisabeth Dahlström

Tel: 08-698 06 03

Mob: 0709-12 96 11

Ladda ner program