Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies.

Tydliga förfrågningsunderlag och effektiv kravställning

Det kanske viktigaste momentet vid offentlig upphandling är att ta fram ett bra förfrågningsunderlag. På kursen får du lära dig metoder för hur du i förfrågningsunderlaget omsätter organisationens behov och önskemål till effektiva, ändamålsenliga och utslagsgivande krav och tilldelningskriterier. Du får också lära dig hur du utformar förfrågningsunderlaget så att du säkerställer en leverans med hög kvalitet.

 

Ur kursinnehållet:  • Förberedande arbete i form av nulägesanalys, behovsanalys och marknadsanalys
  • Hur skapa en tydlig struktur på förfrågningsunderlagets olika delar
  • Metoder för att identifiera viktiga krav
  • Krav på leverantören – vilka krav får ställas och vilka krav är lämpliga i olika typer av upphandlingar?
  • Kravspecifikationen – lär dig ställa effektiva och mätbara krav för lyckad upphandling
  • Tydliga tilldelningskriterier och utvärderingsmodeller
  • Lär dig utforma tydliga avtal för högsta kvalitet och lyckade affärsuppgörelser
  • Vem ska göra vad i arbetet med förfrågningsunderlaget och när ska det göras? 

Under dagarna varvas föreläsningar med praktiska övningar och grupparbeten under kvalificerad ledning. I kursen ingår ett exempel på ett komplett förfrågningsunderlag.

 

  • Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver kunskap om förfrågningsunderlag
  • Pris: Kontakta oss för offert

Kursledare

Display magnus nilsson

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson är upphandlingskonsult och har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling. Han arbetar med att hjälpa offentliga myndigheter i sin inköpsverksamhet både genom utformande av långsiktiga strategier men även som stöd vid genomförande av upphandlingar och avrop genom förnyad konkurrensutsättning. Magnus har tidigare bl.a. arbetat den dåvarande tillsynsmyndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, (nuvarande KKV) med tillsyn, information och regeringsstöd. Han har deltagit i flera svenska och internationella arbetsgrupper om offentlig upphandling.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program