Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Praktisk avtalsrätt

För upphandlare inom kommun, landsting och stat

Ett tydligt avtal är avgörande för en lyckad uppgörelse. Avtalet ska reglera en rad viktiga detaljer och vara både juridiskt och affärsmässigt riktigt. Under denna kurs lär du dig skriva tydliga och korrekta avtal. Du får fördjupad kunskap om de lagar och regler som styr avtalsförhållandena för att bättre kunna bedöma konsekvenserna av olika affärsuppgörelser och därmed skriva bättre avtal!

 

Ur kursinnehållet: • Lagen om offentlig upphandling – genomgång av relevanta delar, upphandlingskontrakt, tjänstekontrakt, varukontrakt, ramavtal, m.m. Vad betyder alla begrepp?
 • Avtalslagen – avtalsingående och ogiltighetsgrunder för avtal, regler om fullmakt
 • Köplagen – när blir köparen ägare, leveransförseningar, fel i varan, reklamation, hävning
 • Förvaltningslagen – när ett anbud är inkommet – vilken service ska man ge?
 • Offentlighetsprincipen – vad är offentligt och vad är hemligt?
 • Avtalsformulering hur formulera avtal som:  • Är korrekt uppställda
  • Reglerar alla viktiga moment men inte innehåller onödig text
  • Är tydliga och lättolkade
  • Är lätta att tillämpa


 • Kritiska avsnitt i avtalet:  • Viktiga villkor att ha i avtalet, hur ska de formuleras?


 • Standardavtal – vad innebär standardavtal, hur ska de användas?
 • Tjänsteavtal – hur formulera tydliga tjänsteavtal som säkrar att beställarens alla krav tillgodoses? • Datum: 2018-12-12 - 2018-12-13
 • Typ: Kurs
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver kunskap om avtalsrätt

Kursledare

Display hans 001 1

Hans Jelf

Hans är jurist med lång erfarenhet från offentlig förvaltning genom arbete på myndigheter, departement och i offentliga utredningar. Hans har specialiserat sig på förvaltningsfrågor och arbetar som konsult och utbildare inom detta område.

Display tt portra ttbilld sipu

Tobias Tegnér

Tobias Tegnér är senior upphandlingskonsult/jurist och har många års erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling. Tobias har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig upphandling och fastighetsrätt. I sin roll som upphandlingskonsult och jurist arbetar Tobias bl.a. med att leda och genomföra upphandlingar inom ett flertal områden, tillhandahålla juridisk rådgivning till offentliga organisationer exempelvis i samband med upphandlingsrättsliga processer, och att utbilda inom upphandlingsområdet. Utöver detta arbetar Tobias med att leda utredningsuppdrag kopplade till upphandlingsområdet, bl.a. avseende innovation, strategiskt upphandlingsarbete och organisatoriska frågor.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program