Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Vattenverksamhet som påverkar miljön (webbinarium)

SIPU erbjuder ett förmiddagswebbinarium om vattenverksamhet.
 

Därför ska du delta på webbinariet:


 • Lär dig mer om vattenverksamhet, dess juridik och hur du hanterar dess ärenden korrekt

 • Red ut dina frågetecken och ställ frågor direkt till en expert

 • Ta del av viktig kunskap smidigt och enkelt utan att behöva resa

Program: 


 • Vad är vattenverksamhet?

 • Vi reder ut de juridiska begreppen, vad menas med ytvatten, grundvatten och markavvattning 

 • Inom vilka områden blir det aktuellt med vattenverksamhet?

 • Hur kan en vattenverksamhet påverka genomförandet av en detaljplan?

 • Hur kan en tillståndsprövning av vattenverksamhet samordnas med planprocessen?  

 • Vad kommer först, antagande av detaljplan eller tillståndsprövning av vattenverksamhet?  

 • Kan en vattenverksamhet innebära att en antagen detaljplan inte blir genomförbar? 

 • Vilken juridisk hantering behövs då det finns våtmarker inom ett exploateringsområde? 

 • Vad gäller då diken behöver rensas?  

 • Hur hanterar du ärenden gällande ytvatten, grundvatten och markavvattning juridiskt korrekt?

 • Vilka regelverk gäller för underhåll av vattenanläggningar?

 • Så samordnar du vattenverksamhet med planprocessen

 

Är ni fler som vill gå?

2 bokningar – 10% rabatt
3 bokningar – 20 % rabatt
4 bokningar och mer – 25 % rabatt
Kontakta oss på info@sipu.se


Tillgängligt och hållbart 

Att delta i SIPUs webbinarium spar tid och du tillgodogör dig viktig kunskap utan att behöva resa! Som deltagare är du uppkopplad till ett virtuellt klassrum där du kan ställa frågor och interagera med utbildningsledare och andra deltagare, precis som om du vore på plats. 


Vid bokning kommer du att få ytterligare instruktioner och inloggningsuppgifter. 

Sista anmälningsdag: 2020-02-25

 • Datum: 2020-03-11 - 2020-03-11 Kl. 09.30 - 11.30
 • Pris: 1 995kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Webbinariet vänder sig främst till dig som arbetar med plangenomförandefrågor i kommunen, t.ex. som projektledare på mark- och exploateringskontor, planarkitekt samt miljöutredare och miljöplanerare. Även andra som är intresserade är välkomna att delta.

Utbildningsledare

Display christer s der ng

Christer Södereng

Christer arbetar som miljökonsult och är expert inom vattenrätt. Han har 20 års erfarenhet av juridisk hantering av vattenverksamheter och andra markrelaterade bestämmelser. Tidigare arbetade han på Länsstyrelsen i Stockholms län med olika typer av vattenfrågor, framför allt prövning av vattenverksamheter och frågor rörande dikningsföretag.  

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 08 698 06 01