Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Grundkurs i offentlig upphandling

• Introduktion till nya LOU • Upphandlingsprocessen • Korrekta förfrågningsunderlag • Skapa goda affärer • Ramavtal


Rollen som upphandlare är komplex och Lagen om offentlig upphandling upplevs ofta som både krånglig och svårtolkad. För att genomföra lyckade upphandlingar är det avgörande att du har goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad och verktyg för hur du genomför en optimal upphandlingsprocess.

Under denna tredagars grundkurs i offentlig upphandling får du både teoretisk och praktisk grundläggande kunskap som hjälper dig att bli en framgångsrik upphandlare!

Ur kursinnehållet: • Upphandlingsprocessen från behov till avtalsuppföljning • Lagen om offentlig upphandling


  • Hur är lagen uppbyggd?

  • Hur tolka lagen i praktiken?

  • Hur söker du svar i lagtexten? • Upphandlingssekretess – hur påverkar upphandlingssekretessen ditt arbete?

 • Att infodra anbud – vad ska du tänka på?

 • Hur skriver du förfrågningsunderlag som uppmuntrar till konkurrens?

 • Kravformulering för att få anbud som motsvarar beställarens behov

  • Metodik vid formulering av krav på leverantör och på varan/tjänsten/byggentreprenaden

  • Lär dig skilja på kravformuleringens olika delar – hur formulerar du rätt avtalsvillkor?

  • Vilka standardavtal kan du använda och hur? – referenser • Upphandlingsetik – vad innebär reglerna om jäv, mutor och bisyssla?

 • Ramavtal – genomgång av vad ett ramavtal är och när de är lämpliga att använda

 • Presentation av olika ramavtalsmodeller med diskussion om för och nackdelar

 • Avrop genom förnyad konkurrensutsättning

 • Genomgång av de viktigaste avtalsvillkoren – så skapar du ett avtal som säkerställer en bra leverans

 • Går det att ta miljöhänsyn vid upphandling?

 • Praktiska övningar

 

 

 • Datum: 2018-12-05 - 2018-12-07
 • Typ: Kurs
 • Pris: 12 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-01-28 - 2019-01-30
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-03-18 - 2019-03-20
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-05-06 - 2019-05-08
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-06-03 - 2019-06-05
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-08-26 - 2019-08-28
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-10-16 - 2019-10-18
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-12-10 - 2019-12-12
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver grundläggande kunskap om offentlig upphandling.

Kursledare

Display heidi karlander

Heidi Karlander

Heidi Karlander är senior upphandlingskonsult och affärsjurist och har arbetat med upphandling sedan 2003. Hon vägleder upphandlande myndigheter och enheter i att genomföra affärsmässiga och korrekta upphandlingar. Heidi har lång erfarenhet av komplexa upphandlingsprojekt av varor och tjänster både inom ramen för LOU och LUF.

Display magnus nilsson

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson är inköps- och upphandlingskonsult med över 20 års erfarenhet av offentlig upphandling. Magnus hjälper myndigheter i alla delar av inköps- och upphandlingsverksamheten, bl.a. genom att utforma strategier, ta fram hjälpmedel, ge rådgivning och genomföra upphandlingar. Han är även en mycket erfaren utbildningsledare.

Display tobias tegn r f rg

Tobias Tegnér

Tobias Tegnér är senior upphandlingskonsult och jurist med många års erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling. Tobias arbetar med att leda och genomföra upphandlingar inom ett flertal områden, tillhandahålla juridisk rådgivning och att utbilda inom upphandlingsområdet. Utöver detta arbetar Tobias med att leda utredningsuppdrag kopplade till upphandlingsområdet.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program