Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Grundkurs i offentlig upphandling

• Introduktion till nya LOU • Upphandlingsprocessen • Korrekta förfrågningsunderlag • Skapa goda affärer • Ramavtal


Rollen som upphandlare är komplex och Lagen om offentlig upphandling upplevs ofta som både krånglig och svårtolkad. För att genomföra lyckade upphandlingar är det avgörande att du har goda grundläggande kunskaper om lagens uppbyggnad och verktyg för hur du genomför en optimal upphandlingsprocess.

Under denna tredagars grundkurs i offentlig upphandling får du både teoretisk och praktisk grundläggande kunskap som hjälper dig att bli en framgångsrik upphandlare!

Ur kursinnehållet: • Upphandlingsprocessen från behov till avtalsuppföljning • Lagen om offentlig upphandling


  • Hur är lagen uppbyggd?

  • Hur tolka lagen i praktiken?

  • Hur söker du svar i lagtexten? • Upphandlingssekretess – hur påverkar upphandlingssekretessen ditt arbete?

 • Att infodra anbud – vad ska du tänka på?

 • Hur skriver du förfrågningsunderlag som uppmuntrar till konkurrens?

 • Kravformulering för att få anbud som motsvarar beställarens behov

  • Metodik vid formulering av krav på leverantör och på varan/tjänsten/byggentreprenaden

  • Lär dig skilja på kravformuleringens olika delar – hur formulerar du rätt avtalsvillkor?

  • Vilka standardavtal kan du använda och hur? – referenser • Upphandlingsetik – vad innebär reglerna om jäv, mutor och bisyssla?

 • Ramavtal – genomgång av vad ett ramavtal är och när de är lämpliga att använda

 • Presentation av olika ramavtalsmodeller med diskussion om för och nackdelar

 • Avrop genom förnyad konkurrensutsättning

 • Genomgång av de viktigaste avtalsvillkoren – så skapar du ett avtal som säkerställer en bra leverans

 • Går det att ta miljöhänsyn vid upphandling?

 • Praktiska övningar

 

 

 • Datum: 2018-10-17 - 2018-10-19 Fåtal platser kvar
 • Typ: Kurs
 • Pris: 12 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2018-12-05 - 2018-12-07
 • Typ: Kurs
 • Pris: 12 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-01-28 - 2019-01-30
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-03-18 - 2019-03-20
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-05-06 - 2019-05-08
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-06-03 - 2019-06-05
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-08-26 - 2019-08-28
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-10-16 - 2019-10-18
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2019-12-10 - 2019-12-12
 • Typ: Kurs
 • Pris: 13 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Upphandlare/inköpare inom stat, kommun och landsting och andra som behöver grundläggande kunskap om offentlig upphandling.

Kursledare

Display heidi karlander

Heidi Karlander

Heidi arbetar som upphandlingskonsult på AffärsConcept med uppgift att stödja och vägleda upphandlande myndigheter att genomföra upphandlingar på ett affärsmässigt och juridiskt korrekt sätt. Heidi är affärsjurist och har lång erfarenhet av komplexa upphandlingsprojekt nationellt och internationellt både inom ramen för lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) och lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF). Hon har även ansvarat för uppföljning och aktiv avtalsförvaltning av de upphandlade avtalen. Heidi har genomfört och genomför utredningar om olika juridiska och inköpsstrategiska frågeställningar. Hon har även genomfört avrop från statliga ramavtal. Heidi har stor vana av att genomföra förhandlade förfaranden och att arbeta med kontinuerlig avtalsuppföljning. Som platschef för ett upphandlingskontor hade hon strategiskt ansvar att leda arbetet med upphandlingar inom olika kategorier.

Display magnus nilsson

Magnus Nilsson

Magnus Nilsson är upphandlingskonsult och har mer än 15 års erfarenhet av att arbeta med offentlig upphandling. Han arbetar med att hjälpa offentliga myndigheter i sin inköpsverksamhet både genom utformande av långsiktiga strategier men även som stöd vid genomförande av upphandlingar och avrop genom förnyad konkurrensutsättning. Magnus har tidigare bl.a. arbetat den dåvarande tillsynsmyndigheten Nämnden för offentlig upphandling, NOU, (nuvarande KKV) med tillsyn, information och regeringsstöd. Han har deltagit i flera svenska och internationella arbetsgrupper om offentlig upphandling.

Display tobias tegn r f rg

Tobias Tegnér

Tobias Tegnér är senior upphandlingskonsult/jurist och har många års erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling. Tobias har en jur. kand. från Stockholms universitet med inriktning mot offentlig upphandling och fastighetsrätt. I sin roll som upphandlingskonsult och jurist arbetar Tobias bl.a. med att leda och genomföra upphandlingar inom ett flertal områden, tillhandahålla juridisk rådgivning till offentliga organisationer exempelvis i samband med upphandlingsrättsliga processer, och att utbilda inom upphandlingsområdet. Utöver detta arbetar Tobias med att leda utredningsuppdrag kopplade till upphandlingsområdet, bl.a. avseende innovation, strategiskt upphandlingsarbete och organisatoriska frågor.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program