Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Konferens: Detaljplanedagen 2020

Framgångsrikt detaljplanearbete – goda exempel och nätverkande

Hur lyckas andra kommuner hantera de utmaningar som finns i arbetet att utforma långsiktigt hållbara detaljplaner som följer aktuell lagstiftning och samtidigt är flexibla? Under denna kunskapsintensiva endagskonferens tar du del av strategier och nya arbetssätt för specifika delar i detaljplaneprocessen som stärker din egen kompetens och hjälper dig att utveckla detaljplanearbetet i din kommun.

Ta chansen att skaffa nya kunskaper och nätverka – välkommen på konferens!

Ur programmet: • Vad kan och vad ska detaljplanen styra? • Minska bullret och förbättra ljudmiljön • Medborgardialog i det tidiga planeringsstadiet • Dagvattenstrategi med verktyg för en hållbar dagvattenhantering • Workshop: Säkerställ ett effektivt genomförande av detaljplanerna


 • Datum: 2020-03-25 - 2020-03-25
 • Pris: 4 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Målgrupp Planarkitekter, planingenjörer, samhällsplanerare, markingenjörer, stadsarkitekter, planhandläggare, planchefer m.fl.

 

Talare

Display ann wikstr m sollentuna kommun

Ann Wikström

Miljöcontroller, Sollentuna kommun

Talar om:

Minska bullret och förbättra ljudmiljön – ett åtgärdsprogram

Display christina leifman v rmd kommun

Christina Leifman

Samhällsbyggnadschef, Värmdö kommun

Talar om:

Vad kan och vad ska detaljplanen styra?

Display per anders framg rd botkyrka kommun

Per-Anders Framgård

Utvecklingschef vid samhällsbyggnadsförvaltningen, Botkyrka kommun 

Talar om:

Medborgardialog i det tidiga planeringsstadiet

Display shahriar vatanijalal haninge kommun

Shahriar Vatanijalal

Dagvatteningenjör, Haninge kommun

Talar om:

En konkretiserad dagvattenstrategi med verktyg för en hållbar dagvattenhantering

Display torkel ste

Torkel Öste

Grundare, Torkel Öste Fastighetskonsulter AB

Talar om:

Workshop – säkerställ ett effektivt genomförande av detaljplanerna

 

Boka

 

Frågor?

Bild ab

Namn: Anna Bergh

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program