Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Chef inom personlig assistans

Framgångsrikt ledarskap inom personlig assistans – vad krävs av dig?

En kvalitetssäkrad assistansverksamhet grundar sig i välfungerande team och motiverade assistenter. Du som chef behöver ge assistenten feedback på rätt sätt, vara medveten om hur ditt bemötande påverkar individen och du måste ständigt förebygga och hantera konflikter korrekt för att undvika missnöje. Under denna utbildning blandas teori, praktisk erfarenhet, övningar och diskussioner för att du ska få de verktyg du behöver för att bli en mer medveten och bättre chef för personliga assistenter.

Lär dig planera och genomföra möten med rätt fokus

Som ledare för personliga assistenter är mötet med dina medarbetare otroligt viktigt då det inte sker så ofta. För att skapa ett värdeskapande möte för båda parter krävs god planering och en medvetenhet vid genomförandet. Under denna utbildning får du tips på hur du planerar, genomför och följer upp ett möte med dina medarbetare på ett värdeskapande sätt.

3 skäl att gå utbildningen:


  • Diskutera och reflektera med chefer som har samma utmaningar som du  

  • Lär dig att planera och genomföra möten och samtal med rätt fokus

  • Utmana och utveckla ditt ledarskap med fokus på kommunikation och teamutveckling

  • Målgrupp: Chefer och ledare för personliga assistenter
  • Pris:

Utbildningsledare

Display gabriella bauer

Gabriella Bauer

Gabriella Bauer är UGL-handledare (Utveckling Grupp Ledare), föreläsare, coach och utbildare inom ledarskap och grupputveckling. Hon är certifierad för instrumenten SDI, Förtroendefullt samarbete och Intressebaserad problemlösning, och är i grunden utbildad lärare och har även arbetat som skolledare. Med jämna mellanrum tar hon vikariat som enhetschef inom äldrevården för att arbeta som chef och har därigenom god insyn och förståelse för de specifika förutsättningar som råder i socialtjänstens verksamhetsområde.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program