Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Kompetensnätverk – bygglov och inspektion

Nätverksträffar i Stockholm och på webben

Nu har du möjligheten att träffa branschkollegor från hela landet. Du får ta del av det senaste inom bygglovsområdet, regelverk och aktuella rättsfall, under fyra halvdagsträffar i Stockholm och via webben.

3 skäl att delta i kompetensnätverket:   • Välj själv vilka träffar du vill delta på – totalt fyra halvdagsträffar varav två träffar via webben   • Bygg ditt nätverk för framtida möjligheter   • Få chansen att påverka innehållet i nätverksträffarnaHur går det till?

Bokning → Frågeformulär med önskemål → Träff i Stockholm → Webbträff → Träff i Stockholm → Webbträff

På den första träffen i Stockholm 27 januari kommer vi att gå igenom nyheter och aktuella rättsfall under ledning av föreläsare Diana Zetterberg Rodgers. Inför kommande träffar anpassas innehållet i föreläsningarna efter dina önskemål som deltagare.


Välj vilka träffar du vill delta på – ju fler du bokar desto större rabatt får du!

För en träff är avgiften 4 200 kr.
För två träffar är avgiften 7 400 kr – totalt 1 000 kr rabatt.* Ange rabattkod K2 vid bokning av båda träffarna.
För tre träffar är avgiften 9 000 kr – totalt 3 600 kr rabatt.* Ange rabattkod K3 vid bokning av alla 3 träffarna.
För fyra träffar är avgiften 9 800 kr – totalt 7 000 kr rabatt.* Ange rabattkod K4 vid bokning av alla 4 träffarna.

​*Rabatten gäller enbart nätverksträffar och kan inte kombineras med andra erbjudanden.
Du måste boka dig på de olika träffarna vid samma tillfälle för att ta del av rabatten.

  • Målgrupp: Nätverksträffarna vänder sig till dig som arbetar med bygglov och bygginspektion
  • Pris:

Tiderna för träffarna i Stockholm är kl. 09.30-12.30, webbträffarnas tider är kl. 09.30-11.30.

Gästföreläsare

Display benjamin 04 bw

Benjamin Hellström

Benjamin Hellström är byggnadsingenjör, certifierad kontrollansvarig och VD på ett konsultföretag. Han har 10 års erfarenhet av att arbeta med bygglov, inspektion, tillsyn och även som inhyrd bygglovschef i flera Stockholmskommuner. Benjamin arbetar ofta i nära samarbete med både byggherrar och byggnadsnämnder för att utreda juridiska tillämpningar av PBL.

Display diana liten bw

Diana Zetterberg Rogers

Diana Zetterberg Rogers är advokat och specialiserad på frågor som berör byggande samt plan- och bygglagstiftning. Hon har tidigare varit juridisk chef för Stockholms stads bygglovsavdelning. Diana har även haft förtroendet att sitta som politiker i olika politiska nämnder och undervisar på flera högskolors bygglovshandläggarutbildningar.

Display jw

Johan Westerlund

Johan Westerlund är brandingenjör med påbyggnadsutbildningen för räddningstjänstpersonal. Han arbetar på Briab som teamledare med brandskyddsprojektering, intern- och externutbildning samt verksamhetsutveckling. Johan är certifierad sakkunnig inom brandskydd (SAK 3), nivå K.

Display magdi dobi

Magdi Dobi

Magdi Dobi är civilingenjör och arkitekt och arbetar som konsult inom bygg- och fastighetssektorn. Hon är expert i byggbranschens regelverk och avtalssystem, har medverkat i flertal statliga utredningar och har varit ledamot i Boverkets Byggråd i över 10 år. Magbi har även 20-årig erfarenhet som föreläsare på universitet och högskolor, bl.a. KTH.

Display mats denkert bw

Mats Denkert

Mats Denkert är certifierad kontrollansvarig, certifierad sakkunnig inom tillgänglighet och har specialkunskaper inom akustik. Mats har tidigare arbetat med myndighetsutövning enligt PBL och miljöbalken. Han är väl fötrogen med arbetet kring detaljplanering, lov, tekniska egenskapskrav och kontroller från uppdrag åt såväl byggaktörer som kommuner.

Display bild 2

Said Elmi

Said Elmi är byggnadsingenjör och certifierad kontrollansvarig med erfarenhet som både bygglovshandläggare och byggnadsinspektör på kommun. Said är även ledamot i Boverkets insynsråd och Svenska byggingenjörers Riksförbunds expertgrupp för kontrollansvariga. 

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program