Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Framgångsrik översiktsplanering

Bevara eller exploatera? Synliggör kommunens långsiktiga vision!

Att ta fram en översiktsplan som når god implementering och visar kommunens långsiktiga vision är en komplex process. Balansen mellan exploatering och bevarande är svår och enbart en av många faktorer att ta hänsyn till. En annan utmaning är att kraven på miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar ökar.

Hur skapar du en aktualiserad översiktsplan?

Under guidning av erfarna kursledare genomförs kursen med hög interaktivitet och fokusområdena digitala verktyg, kontinuerlig översiktsplanering, miljöbedömningar och medborgardialog. Ta chansen att skicka in just dina frågor som diskussionsunderlag till kursen, maila till info@sipu.se

Fem skäl att delta:


 • Fördjupa dig i översiktsplaneringens komplexa uppgifter

 • Ta del av goda exempel och arbetssätt

 • Ställ dina frågor till våra kompetenta kursledare

 • Möjlighet att diskutera utmaningar med branschkollegor

 • Lär dig skapa en aktuell översiktsplan genom kontinuerlig planering

 • Datum: 2019-12-10 - 2019-12-11
 • Typ: Kurs
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-06-03 - 2020-06-04
 • Typ: Kurs
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-12-10 - 2020-12-11
 • Typ: Kurs
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Alla som arbetar med översiktsplanering, exempelvis i rollen som samhällsstrateg, samhällsplanerare, översiktsplanerare, planarkitekt, planingenjör, utvecklingsledare eller miljö- och byggchef.

Kursledare

Display maria

Maria Lundholm

Maria Lundholm är landskapsarkitekt LAR/MSA med inriktning på planering utbildad på SLU. Hon har arbetat med detaljplanering, översiktsplanering och projektledning i 15 år på olika kommuner. Maria har god erfarenhet av att utveckla GIS inom översiktsplanering och har jobbat med vattenfrågor, samt engagerad i digitalisering, hållbar utveckling och medborgardialog.

Display stina

Stina Pettersson

Stina Pettersson har arkitektexamen från LTH och är även certifierad framtidsstrateg av Kairos Future. Hon har arbetat med översiktsplanering, stadsplanering och projektledning i 12 år på olika kommuner. Stina är särskilt intresserad av arbetet med projekt- och processledning, samverkan, trendoch omvärldsanalys samt digitalisering.   

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 0761421435

Ladda ner program