Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Framgångsrik översiktsplanering

Bevara eller exploatera? Synliggör kommunens långsiktiga vision!

Att ta fram en översiktsplan som når god implementering och visar kommunens långsiktiga vision är en komplex process. Balansen mellan exploatering och bevarande är svår och enbart en av många faktorer att ta hänsyn till. En annan utmaning är att kraven på miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar ökar.

Hur skapar du en aktualiserad översiktsplan?

Under guidning av erfarna kursledare genomförs kursen med hög interaktivitet och fokusområdena digitala verktyg, kontinuerlig översiktsplanering, miljöbedömningar och medborgardialog. Ta chansen att skicka in just dina frågor som diskussionsunderlag till kursen, maila till info@sipu.se

Fem skäl att delta:


 • Fördjupa dig i översiktsplaneringens komplexa uppgifter

 • Ta del av goda exempel och arbetssätt

 • Ställ dina frågor till våra kompetenta kursledare

 • Möjlighet att diskutera utmaningar med branschkollegor

 • Lär dig skapa en aktuell översiktsplan genom kontinuerlig planering

 • Datum: 2020-06-03 - 2020-06-04
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-12-10 - 2020-12-11
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Alla som arbetar med översiktsplanering, exempelvis i rollen som samhällsstrateg, samhällsplanerare, översiktsplanerare, planarkitekt, planingenjör, utvecklingsledare eller miljö- och byggchef.

Utbildningsledare

Display josefin

Josefin Kofoed Schröder

Josefin Kofoed Schröder har landskapsarkitektexamen från SLU med inriktning mot planering och har arbetat med miljö- och hållbarhetsbedömningar inom översikts- och detaljplanering i många år. Hon arbetar som konsult i roller som projektledare och kvalitetsgranskare, men har även ett förflutet som lärare på SLU. Josefin drivs av att skapa arbetsprocesser som främjar att miljö- och hållbarhetsfrågor blir en integrerad del i planeringen.

Display lina

Lina Malm

Lina Malm är utbildad planeringsarkitekt vid Blekinge Tekniska Högskola och har många års erfarenhet av att arbeta kommunalt och privat med översiktlig planering, detaljplanering, analyser och utredningar. Lina har därmed mycket god förståelse för mål- och strategistyrt arbete, metoder, processer och dialoger i olika skeden. Lina har kunskap om och erfarenhet av att arbeta med hållbarhetsfrågor med fokus på sociala frågor i den fysiska planeringen.

Display minna

Minna Jersenius

Minna Jersenius har examen Civilingenjör Arkitektur med inriktning stadsbyggnad från Luleå Tekniska Universitet. Minna har erfarenhet av arbete med planering på olika nivåer, stadsbyggnadsanalyser i tidigt skede, dialogprocesser samt arbete med grafisk design. Minna har kunskaper inom digitala verktyg och processer. Tillsammans med ett flertal kommuner har hon arbetat med framtagande och presentation av översiktsplaner i digitalt format.

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program