Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Träd i stadsmiljö – strategisk planering och skötsel

Skapa ett hållbart urbant trädbestånd i din kommun


Trivsamma grönområden är avgörande för att skapa social hållbarhet och en god levnadsmiljö för kommunens medborgare. Förutom att ge grönska i staden förbättrar träden förorenad luft, jämnar ut temperaturen och avlastar stadens avloppssystem genom att ta upp stora mängder vatten vid nederbörd. Men arbetet med träd och buskar är ofta komplext och kräver rätt planering, strategi och kompetens. Under denna kurs tar 4 av Sveriges främsta experter på träd dig igenom den viktigaste juridiken och ger konkreta tips och råd – för att stärka dina kunskaper om hur du skapar ett träbestånd som är hållbart, säkert och lever upp till kommunens ansvar.


Efter kursen har du stärkt kunskap om bl.a.:


  • Stadens utmaningar och konflikter

  • Succession – en nyckel vid vegetationsbyggnad

  • Så vet du om du har lagen på din sida

  • Vilket juridiskt ansvar kommunen har gällande biotopskyddet

  • Hur du identifierar och hanterar du ett riskträd

  • Datum: 2020-11-24 - 2020-11-25
  • Pris: 9 800 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Du som arbetar med kommunens trädbestånd som exempelvis parkchef, parkarbetare, trädgårdsmästare, landskapsarkitekt eller liknande.

Utbildningsledare

Display hampus allerstrand

Hampus Allerstrand

Hampus Allerstrand är förbundsjurist vid SKL – Sveriges Kommuner och Landsting. Hampus har varit ombud för en mängd kommuner i fastighetsrelaterade frågor men arbetar nu huvudsakligen med lagen om offentlig upphandling och med skadeståndsrätt. Han har stor och bred erfarenhet av juridiska frågor kring träd.

Display henrik sj man croped

Henrik Sjöman

Henrik Sjöman är lärare och forskare vid SLU Alnarp och vetenskaplig intendent vid Göteborgs Botaniska Trädgård. Han arbetar med utveckling av kunskap och guidning kring vilka träd och buskar som är lämpliga för stadens varierande växtförhållanden, med fokus på ovanliga eller otraditionella arter med målsättningen att skapa långsiktigt hållbara planteringar. Han har även fokuserat på ekosystemtjänster och vilka träd som har kapaciteten att leverera dessa funktioner och tjänster i staden.

Display johan beskuren

Johan Östberg

Johan Östberg är disputerad landskapsingenjör med inriktning på trädinventeringar i urban miljö, de möjligheter och problem som detta kan medföra samt hur förvaltningar på bästa sätt kan sköta trädbeståndet. Johan är huvudförfattare till Standard för trädinventeringar i urban miljö och har under flera år varit lärare vid SLU Alnarp. Han arbetar med riskträd och bedömningar av dessa för flera stora svenska kommuner och är även godkänd för riskbedömning av träd enligt ISA:s TRAQ-program (Tree Risk Assessment and Qualification). 

Display patrick bellan

Patrick Bellan

Patrick Bellan är universitetsadjunkt vid SLU Alnarp med inriktning på växtmaterial, vegetationsbyggnad och växtteknik. Han är även rådgivande konsult och har tidigare arbetat som rådgivare vid en av Sveriges större partiplantskolor, samt utfört flertalet storskaliga trädinventeringar i urban miljö.

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program