Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Framgångsrikt strategiskt arbete för att förebygga avhysning

Arbeta strategiskt och målinriktat med förebyggande insatser

Varje genomförd avhysning är ett misslyckande både för individen och för samhället. Många delar av samhället behöver samverka för att framgångsrikt kunna förebygga avhysning, och det är därför nödvändigt med riktade och välplanerade åtgärder för att lyckas med det förebyggande arbetet.

Ställ frågor till några av landets främsta experter

Under kursen får du en möjlighet att lyssna på och ställa frågor till några av landets främsta experter på metoder för att förebygga och hantera avhysningar. Vi går igenom konkreta metoder som andra aktörer använder för att lyckas med ett strukturerat avhysningsförebyggande arbete med hänsyn till att hantera olika grupper. Därtill lär du dig om hyreslagstiftningen och får ta del av olika goda exempel att inspireras av.

Ur kursens innehåll:


  • Hur kan du skapa rutiner för effektiv samverkan mellan berörda aktörer?

  • Konkreta metoder för utvärdering av gjorda insatser

  • Genomgång av hur ett avhysningsärende går till steg för steg

  • Hur följer du upp det avhysningspreventiva arbetet för en fortsatt positiv utveckling?

  • Motivera till ett förändrat beteende hos personer med återkommande hyresskulder

  • Skapa nätverk för tidig identifiering av familjer som riskerar avhysning

  • Vilka rättigheter och skyldigheter har hyresgäst och fastighetsägare?

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till personer som arbetar med bosociala frågor, hyres- och vräkningsärenden inom socialtjänst och på bostadsbolag.
  • Pris: 8 900 kr exkl. moms

 

Talare

Display annawiberg2

Anna Wiberg

Anna Wiberg är kommunikatör på Kronofogdens förebyggande verksamhet och har arbetat med avhysningsförebyggande arbete sedan 2010. Under åren har Kronofogden gjort egna målgruppsundersökningar, genomfört pilotprojekt, samverkat med andra aktörer samt producerat ett metodstöd för avhysningsförebyggande arbete i lokal samverkan. 

Display annerdman2

Ann Erdman

Ann Erdman och Carina Nielsen har mångårig erfarenhet av avhysningsförebyggande arbete i Malmö. De arbetar uppsökande utifrån underrättelser som inkommit till Socialtjänsten och erbjuder råd och stöd till hyresgästen. Arbetet bygger på ett nära samarbete mellan hyresgäst, fastighetsägare och andra för ärendet viktiga aktörer.

Display carinanielsen2

Carina Nielsen

Ann Erdman och Carina Nielsen har mångårig erfarenhet av avhysningsförebyggande arbete i Malmö. De arbetar uppsökande utifrån underrättelser som inkommit till Socialtjänsten och erbjuder råd och stöd till hyresgästen. Arbetet bygger på ett nära samarbete mellan hyresgäst, fastighetsägare och andra för ärendet viktiga aktörer.

Display kennethedstr m

Kenneth Edström

Kenneth Edström arbetar med strategisk lokalförsörjning samt avtalsfrågor i Söderköpings kommun. Tidigare har han deltagit i flera forskningsprojekt på området samt varit delaktig i socialstyrelsens nationella direktiv för att motverka avhysningar. Han har också under många år arbetat kommunövergripande med hyresrättsliga- och socioekonomiska frågor samt lett och utvecklat det avhysningsförebyggande arbetet i Norrköping.

Display martinaslorach  2

Martina Slorach

Martina Slorach är advokat och har arbetat på advokatbyrå i sjutton år, som ombud och med utbildningar. Hon är specialist inom hyresrätt och bostadsrätt, men arbetar också med arbetsrätt. Hon föreläser på olika utbildningar på Stockholms universitet och Företagsekonomiska Institutet, samt har skrivit ett antal böcker inom juridik, bl.a. inom bostadsrätt och diskriminering. Martina har även arbetat på HSB och Hyres- och arrendenämnden. 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program