Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Tredelat föräldraskap

Lyckad samverkan mellan socialtjänst, biologiska föräldrar och familjehem för barnets bästa

Du som arbetar med familjehemsplacerade barn vet att stöd till biologiska föräldrar och umgänge mellan biologiska föräldrar och placerade barn kan innebära svåra dilemman. Barnet har rätt till sina föräldrar och sitt ursprung, vilket samtidigt behöver ske på ett tryggt sätt, där familjehemmet spelar en viktig roll.

Stöd till barnet och dess biologiska nätverk

Hur kontakten mellan barnet och de biologiska föräldrarna ska se ut och utformas måste hela tiden göras utifrån den professionella bedömningen om vad som är bäst för barnet. Kursen ger dig användbara verktyg för stöd till det placerade barnet och dess biologiska nätverk med målsättningen att barnet ska kunna växa upp under trygga förhållanden.

3 skäl att delta:  • Få verktyg för att hjälpa barn och biologiska föräldrar att förbereda sig inför en familjehemsplacering
  • Lär dig hur du kan skapa meningsfulla umgängen
  • Ta del av strategier för hur du kan följa upp och förstå barnets reaktion efter umgänge med biologiska nätverket  • Datum: 2020-04-21 - 2020-04-22
  • Pris: 8 900 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Kursen riktar sig till de som arbetar med familjehemsplacerade barn och föräldrar till barn som är familjehemsplacerade

Utbildningsledare

Display christoffer

Christoffer Smitz Nilsson

Christoffer Smitz Nilsson är socionom och har jobbat inom såväl skola som socialtjänst. I socialtjänsten har en stor del innefattat utredningsarbete inom barn och ungdom och han är även utbildad familjebehandlare i FFT (Funktionell familjeterapi). Christoffer har tillsammans med Mirjam Johansson varit drivande i att ta fram En varaktig relation. Christoffer utbildar därutöver kring HBTQ och inkludering.

Display mirjam

Mirjam Johansson

Mirjam Johansson är socionom och har arbetat inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg sedan 2010. I synnerhet har arbetet handlat om utredningar inom barn och ungdom men också arbete med familjehem, flyktingar och våldsutsatta kvinnor. Mirjam är även diplomerad affärscoach och brinner lite extra för den personliga utvecklingen samt den välfungerande organisationen.

Display tobias berg

Tobias Berg

Tobias Berg är socionom med många års erfarenhet av socialt arbete, bland annat som socialsekreterare och IFO-chef där han implementerat arbetsmodellen Signs of Safety som ett led i att skapa en hållbar socialtjänst.  Tobias brinner för bemötandefrågor och att använda ett lösningsinriktat förhållningssätt inom alla nivåer av organisationen kring socialt arbete. Tobias är även en uppskattad föreläsare och handledare för arbetsgrupper.

 

 

 

Boka

 

Frågor?

Fbfoto

Namn: Åza Swedin Mickiewicz

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program