Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Juridiken som styr kommunala bostadsbolag

Lär dig hur relevant lagstiftning förhåller sig till varandra

Du som arbetar inom ledningen för ett kommunalt bostadsbolag har ett komplext uppdrag. Några av utmaningarna att förhålla sig till är en omfattande lagstiftning och att navigera sig mellan de affärsmässiga principerna och samtidigt bidra till allmännyttan. Kursen ska leda till att du får mer kunskap och känner dig tryggare i att leda ett kommunalt bostadsbolag. Du får bl.a. lära dig mer om lagarna som styr ditt arbete, med fokus på aktiebolagslagen, allbolagen och kommunallagen. Du får även kunskap om ansvarsfördelningen mellan bolag och styrelse, hur bolagsordning och ägardirektiv kan utformas samt kännedom om mjuk styrning och shadow directors.

Ur kursens innehåll:


 • Styrande regelverk för kommunala bostadsbolag

 • Ansvar för bolagsledning respektive styrelse

 • Vad måste finnas med i bolagsordningen?

 • I vilket syfte ska bolaget bedriva sin verksamhet?

 • Relationen mellan allmännyttigt syfte och affärsmässiga principer

 • Datum: 2020-02-03 - 2020-02-03
 • Pris: 6 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-11-25 - 2020-11-25
 • Pris: 6 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Du som arbetar i ledningen på ett kommunalt bostadsbolag, exempelvis i rollen som VD, vice VD eller ekonomichef. Kursen kan även passa för styrelseledamöter.

Utbildningsledare

Display bild patrik kastberg

Patrik Kastberg

Patrik Kastberg jobbar som biträdande chefsjurist på Region Skåne där han har ett särskilt ansvar för aktiebolags- och kommunalrätt. Han ger regelmässigt råd till såväl ägare som styrelser och verkställande direktörer i kommunala bolag och håller löpande föreläsningar om bl.a. kommunalrätt och kommunala bolag. Patrik Kastberg har tidigare jobbat specialiserat med bolags- och upphandlingsrättsliga frågor på advokatbyråer i såväl Sverige som Tyskland.

 

 

Boka

 

Frågor?

Fbfoto

Namn: Åza Swedin Mickiewicz

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program