Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Strategisk parkeringsplanering i kommun

Funktionell och hållbar parkeringsplanering

Parkeringsfrågor är breda och komplexa, där flera olika områden går in i varandra och utmaningen ofta handlar om att skapa ett helhetsperspektiv. I alla samhällen krävs funktionell och hållbar parkering och tillgodoses inte behoven kan det uppstå problem för infrastruktur och stadsdelar.

Hur kan du skapa en bra balans mellan parkering och andra mobilitetstjänster? Vad krävs för att minska bilanvändandet för kortare resor – och kan vi främja kommunikationen mellan de parter som påverkas av parkering och parkeringsplanering?

Effektivt parkeringssystem

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med parkeringsfrågor och syftar till att ge dig metoder för att möta just din kommuns utmaningar. Du får kunskap om bl.a. hur du kan tänka kring parkeringsnormer, alternativa transportsätt och effektivisering av parkeringssystemet– exempelvis samnyttjande av parkeringsplatser. Teori blandas med diskussioner och praktikfall för att du ska få konkreta verktyg och inblick i hur andra jobbar med parkering.

Ur kursens innehåll:


 • Hur kan du jobba med parkeringsreglering på bästa sätt?

 • Hur kan miljö- och hållbarhetsmålen konkretiseras och mötas?

 • P-tal och parkeringsnormer

 • Hur skapas en bra balans mellan parkeringsplatser och mobilitetsalternativ?

 • Tankesätt kring pendlarparkeringar

 • Arbeta bort söktrafiken i stadskärnan

 • Hur får vi medborgare att överväga ett längre avstånd mellan parkering och målpunkt?

 • Datum: 2020-03-30 - 2020-03-31
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-09-14 - 2020-09-15
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Alla som arbetar med parkering och parkeringsplanering i offentlig verksamhet, exempelvis som parkeringsstrateg, trafikplanerare eller trafikingenjör.

Utbildningsledare

Display foto

Jan Hammarström

Jan Hammarström har 20 års erfarenhet som konsult inom parkeringsfrågor. Han har arbetat med allt ifrån övergripande parkeringsstrategier till utformning och styrning. Genom sin breda kunskap inom hållbar trafikplanering av alla trafikslag har Jan erfarenhet av hur parkeringsfrågor påverkar helheten i kommunens transportsystem och hur man praktiskt kan arbeta med strategisk planering av kommunens parkeringar.

Display sebastian svedgren

Sebastian Svedgren

Sebastian Svedgren är parkeringsstrateg på Göteborgs stad utbildad högskoleingenjör inom logistik vid Högskolan i Borås. Han har arbetat med parkeringsfrågor på Trafikkontoret i Göteborg i 5 år. Till vardags arbetar Sebastian med frågor kopplade till dimensioneringen av parkering i samband med exploatering samt och ta fram nya strategiska och styrande dokument för Göteborgs parkeringsverksamhet.

 

 

Boka

 

Frågor?

92f365ce b1f3 4072 8aa5 9004e88c9477

Namn: Emma Lindvall

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program