Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Strategisk parkeringsplanering i kommun

Funktionell och hållbar parkeringsplanering

Parkeringsfrågor är breda och komplexa, där flera olika områden går in i varandra och utmaningen ofta handlar om att skapa ett helhetsperspektiv. I alla samhällen krävs funktionell och hållbar parkering och tillgodoses inte behoven kan det uppstå problem för infrastruktur och stadsdelar.

Hur kan du skapa en bra balans mellan parkering och andra mobilitetstjänster? Vad krävs för att minska bilanvändandet för kortare resor – och kan vi främja kommunikationen mellan de parter som påverkas av parkering och parkeringsplanering?

Effektivt parkeringssystem

Denna kurs vänder sig till dig som arbetar med parkeringsfrågor och syftar till att ge dig metoder för att möta just din kommuns utmaningar. Du får kunskap om bl.a. hur du kan tänka kring parkeringsnormer, alternativa transportsätt och effektivisering av parkeringssystemet– exempelvis samnyttjande av parkeringsplatser. Teori blandas med diskussioner och praktikfall för att du ska få konkreta verktyg och inblick i hur andra jobbar med parkering.

Ur kursens innehåll:


  • Hur kan du jobba med parkeringsreglering på bästa sätt?

  • Hur kan miljö- och hållbarhetsmålen konkretiseras och mötas?

  • P-tal och parkeringsnormer

  • Hur skapas en bra balans mellan parkeringsplatser och mobilitetsalternativ?

  • Tankesätt kring pendlarparkeringar

  • Arbeta bort söktrafiken i stadskärnan

  • Hur får vi medborgare att överväga ett längre avstånd mellan parkering och målpunkt?

  • Målgrupp: Alla som arbetar med parkering och parkeringsplanering i offentlig verksamhet, exempelvis som parkeringsstrateg, trafikplanerare eller trafikingenjör.
  • Pris: 10 800 kr exkl. moms

Kursledare

Display foto

Jan Hammarström

Jan Hammarström har 20 års erfarenhet som konsult inom parkeringsfrågor. Han har arbetat med allt ifrån övergripande parkeringsstrategier till utformning och styrning. Genom sin breda kunskap inom hållbar trafikplanering av alla trafikslag har Jan erfarenhet av hur parkeringsfrågor påverkar helheten i kommunens transportsystem och hur man praktiskt kan arbeta med strategisk planering av kommunens parkeringar.

Display oskar l f

Oskar Löf

Oskar Löf är parkeringsstrateg på Göteborgs stad och är utbildad civilingenjör inom transportsystem vid Linköpings universitet. Han har arbetat med parkering på både strategisk och operativ nivå åt Trafikkontoret i Göteborg i 3 år. Till vardags arbetar Oskar med frågor kopplade till parkeringsreglering samt med att ta fram strategiska och styrande dokument för Göteborgs parkeringsverksamhet.

Display sebastian svedgren

Sebastian Svedgren

Sebastian Svedgren är parkeringsstrateg på Göteborgs stad utbildad högskoleingenjör inom logistik vid Högskolan i Borås. Han har arbetat med parkeringsfrågor på Trafikkontoret i Göteborg i 5 år. Till vardags arbetar Sebastian med frågor kopplade till dimensioneringen av parkering i samband med exploatering samt och ta fram nya strategiska och styrande dokument för Göteborgs parkeringsverksamhet.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program