Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Konferens: Detaljplanedagarna 2019

Konferensen som tar ett helhetsgrepp om detaljplaneprocessen

Arbetet med detaljplaner är ofta en komplicerad och tidskrävande process, där många delar ska implementeras och samspela. Frågor uppkommer ofta kring vad kan och vad ska detaljplanen egentligen styra? Hur ska detaljplaner utformas så de blir hållbara och relevanta även på längre sikt? Hur kan detaljplaneprocessen bli mer effektiv så exempelvis exploatörers efterfrågan bemötas och bostadsbyggandet kan ske i en snabbare hastighet? Till vår nya konferens Detaljplanedagarna 2019 har vi samlat talare med kompetenser inom detaljplanens många olika områden som kommer dela med sig av sina kunskaper – allt för att du ska få värdefulla tips och råd som utvecklar dig i din yrkesroll.

Lär av varandras kunskaper och erfarenheter

Konferensen är ett utmärkt tillfälle för dig som jobbar med detaljplaner att ta del av hur andra kommuner runtom i Sverige har arbetat framgångsrikt med olika delar av detaljplaneprocessen – så att du och din verksamhet kan utveckla er egen arbetsprocess. Du får ta del av framgångsrika exempel på åtgärdsprogram mot buller, dagvattenhanteringsstrategier, medborgardialoger, effektivare planprocesser, samverkansprojekt, digitalisering av detaljplaner och mycket annat.    

Fördjupande workshop

På den separat bokningsbara workshopen får du dessutom ta del av föreläsningar och delta i diskussioner med dina branschkollegor om hur ni kan säkerställa ett effektivt genomförande av detaljplanerna. Bl.a. kommer de berörda delarna av PBL att konkretiseras och praktiska exempel samt aktuella rättsfall kommer att belysas.

 • Målgrupp: Du som arbetar med detaljplanering t.ex. som planarkitekt, planingenjör, samhällsplanerare, stadsarkitekt, planhandläggare, planchef, fysisk planerare, plankoordinator, plansamordnare, markförvaltare, markingenjör, förvaltningschef m.m.
 • Pris:

 

Talare

Display agneta runevad bostad 2021 g teborgs stad

Agneta Runevad

Ett samverkansprojekt som utmanar tempot i bostadsbyggandet – BoStad2021

Agneta Runevad, biträdande projektledare BoStad2021, Göteborgs stad    

Display anna ograhn leksands kommun

Anna Ograhn

En tydlig centrumutvecklingsvision i många etapper har ökat kommunens attraktionskraft

Anna Ograhn, stadsarkitekt, Leksands kommun                          

Display ann wikstr m sollentuna kommun

Ann Wikström

Miljöcontroller, Sollentuna kommun

Talar om:

Minska bullret och förbättra ljudmiljön – ett åtgärdsprogram

Display christina leifman v rmd kommun

Christina Leifman

Samhällsbyggnadschef, Värmdö kommun

Talar om:

Vad kan och vad ska detaljplanen styra?

Display erik lind region gotland

Erik Lind

Framtidens översiktsplaner och detaljplaner finns i digital form

Erik Lind, kartingenjör, Region Gotland

 

Display malin bengtsson leksands kommun

Malin Bengtsson

En tydlig centrumutvecklingsvision i många etapper har ökat kommunens attraktionskraft

Malin Bengtsson, plan- och kartchef, Leksands kommun                          

Display maria lejon bostad 2021 g teborgs stad

Maria Lejon

Ett samverkansprojekt som utmanar tempot i bostadsbyggandet – BoStad2021

Maria Lejon, projektledare BoStad2021, Göteborgs stad

Display mikael westberg region gotland

Mikael Westberg

Framtidens översiktsplaner och detaljplaner finns i digital form

Mikael Westberg, bygglovsarkitekt, Region Gotland

Display per anders framg rd botkyrka kommun

Per-Anders Framgård

Utvecklingschef vid samhällsbyggnadsförvaltningen, Botkyrka kommun 

Talar om:

Medborgardialog i det tidiga planeringsstadiet

Display peter wallentin h rryda kommun

Peter Wallentin

Exploatörsdriven detaljplaneprocess – ett effektivare planarbete

Peter Wallentin, chef för plan- och bygglovsverksamheten, Härryda kommun                             

Display shahriar vatanijalal haninge kommun

Shahriar Vatanijalal

Dagvatteningenjör, Haninge kommun

Talar om:

En konkretiserad dagvattenstrategi med verktyg för en hållbar dagvattenhantering

Display torkel ste

Torkel Öste

Grundare, Torkel Öste Fastighetskonsulter AB

Talar om:

Workshop – säkerställ ett effektivt genomförande av detaljplanerna

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program