Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Korrekt redovisning av fastigheter i kommunala bolag

Rätt momsredovisning i praktiken – hur?

Momsreglerna för kommunala bolag är komplexa och det kan vara svårt att hitta tydliga och enkla riktlinjer för att hantera momsen i praktiken. Riskerna att hantera momsen fel är stora med konsekvenser i form av upptaxering och skattetillägg. För dig som vill fördjupa din kunskap om moms i fastighetsföretag har vi tagit fram denna kurs som redovisar de stora fallgroparna och hur dessa bör hanteras i praktiken.

Komponentredovisning – vanliga utmaningar och diskussion

Övergången till komponentindelning har medfört många frågor och olika hantering i olika bolag i flera avseenden. Antal och val av komponenter, bedömning av nyttjandeperioder, redovisning av tillkommande investeringar och underhåll, etc. är frågor som i praktiken inte är enkla att hantera men som får stor påverkan på både redovisningens kvalitet och effektivitet. I kursen belyses hur olika företag gör i praktiken och hur komponentredovisningen bör läggas upp för att skapa en rättvisande och bra redovisning. Möjlighet finns till diskussion om praktiska överväganden.

Fastighetstaxering, nya lagkrav och goda exempel

I kursen ingår ett pass om fastighetstaxering lett av en jurist som jobbar med fastighetstaxeringsfrågor. Kursen omfattar också en beskrivning av aktuella frågor kopplat till lag om allmännyttiga kommunala bostadsföretag med diskussioner om problemområden som finns inom området. Du får dessutom en genomgång av väsentliga skillnader mellan kommunal redovisning och redovisning för kommunala bolag med fokus på värderingsfrågor.

Varmt välkommen på kursen som går igenom redovisningens alla steg, diskuterar utmaningar samt ger dig rätt verktyg för förbättrade processer utifrån din organisations villkor och förutsättningar.

  • Datum: 2020-05-08 - 2020-05-08
  • Pris: 6 900 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Datum: 2020-12-03 - 2020-12-03
  • Pris: 6 900 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Du som arbetar med redovisning av fastigheter i ett kommunalt bolag, t.ex. i rollen som redovisningschef, ekonomichef, ekonom, controller, verksamhetschef eller VD.

Utbildningsledare

Display andreas m nsson

Andreas Månsson

Andreas är Senior Manager inom EY:s Real Estate specialiserad på fastighetsbranschen. Han har närmare 20 års erfarenhet av kvalificerade mervärdesskattefrågor och har bl.a. arbetat på Skatteverket.

Display britta nordstr m

Britta Nordström

Britta är skattejurist inom EY:s Real Estate och är specialiserad på momsfrågor inom fastighets- och byggbranschen. Hon är en van rådgivare åt företag i olika momsfrågor samt bistår i skatteärenden hos Skatteverket eller i domstol.

Display karin dagsg rd

Karin Dagsgård

Karin är skattejurist och en del av EY:s Real Estate team och ingår i fastighetsgruppen för skatt. Karin har flera års erfarenhet av att arbeta med inkomstskatte- och fastighetstaxeringsfrågor.

Display mikael sj lander

Mikael Sjölander

Mikael är auktoriserad revisor på EY med mångårig erfarenhet av revision och redovisning i såväl kommunal som privat sektor.

 

 

Boka

 

Frågor?

2 carina holm svartvit

Namn: Carina Holm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program