Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Offentlighets- och sekretesslagen – halvdagsseminarium för socialtjänsten

Offentlighets- och sekretesslagen

Offentlighetsprincipen är en grundbult i svensk förvaltning, och offentlighets- och sekretesslagen (OSL) har stor inverkan på det dagliga arbetet – inte minst för er som arbetar inom socialtjänsten. Sekretessen inom socialtjänsten innehåller många komplexa frågeställningar och många uppfattar OSL som en snårig lagstiftning. Vill du vara säker på att du gör rätt bedömning om vilka uppgifter du får lämna ut?

Uppdatera dina kunskaper och få svar på dina frågor

Hur tillämpas lagstiftningen praktiskt – och vad gäller i särskilt komplicerade fall som vid fullmakt, gode män, vårdnadshavare och andra anhöriga? Under denna halvdag går vi igenom offentlighets- och sekretesslagen utifrån socialtjänstens perspektiv. Ta del av diskussioner om uppdateringar, nyheter och intressanta rättsfall på plats eller online via vår webbsändning, själv eller tillsammans med kollegor!

  • Målgrupp: Handläggare, socialsekreterare, biståndsbedömare, enhetschefer och verksamhetsansvariga inom socialtjänsten.
  • Pris: 2000 kr exkl. moms

Utbildningsledare

Display s d fredrik r dman

Fredrik Rådman

Fredrik Rådman är jurist i Stockholms Stad med ansvar för att vara ett stöd till chefer, socialsekreterare och biståndsbedömare i frågor gällande bl.a. sekretess och ärendehandläggning inom socialtjänsten. Han är författare till boken Uppgiftsutlämnande – Handbok för socialtjänsten som handlar om sekretess och uppgiftsutlämnande inom socialtjänsten och har erfarenhet av att föreläsa i ämnet inom högskolan. Fredrik har tidigare arbetat som jurist för Kronofogdemyndigheten och i landstingskommunal verksamhet.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program