Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Konferens: Mark och exploatering i kommun

Praktiska tips och fördjupande kunskaper om mark och exploatering

Byggandet i kommuner är en ständigt aktuell och utmanande fråga. För att kunna genomföra exempelvis större bostadsprojekt är det många delar som behöver utarbetas och fungera – planering, avtal, ekonomi, byggaktörer, samverkan, tillgänglig mark, med mera. Under SIPUs nya konferens Mark och exploatering i kommun blandas konkreta praktikfall från små och stora kommuner med fördjupande föreläsningar om markanvisningar och exploateringsavtal – allt för att du som konferensdeltagare ska få värdefulla tips och råd samt konkreta kunskaper om alla de frågor som berör din yrkesroll.

Lär av varandras kunskaper och erfarenheter

Konferensen är ett utmärkt tillfälle att lära av varandras erfarenheter kring komplicerade frågor som: Hur kan gamla markområden få nya användningsmöjligheter? Hur kan en kommun bli mer attraktionskraftig för byggaktörer? Hur kan byggaktörer samordnas och delta i planeringsarbetet? Vad ska exploateringsavtal innehålla? Vad är viktigt att tänka på vid markanvisningstävlingar? Behöver en mindre kommun organisera annorlunda? Prissättning vid markanvisningar? Går det att utforma fungerande strategier för att öka bostadsbyggandet?

Varmt välkommen att delta på konferensen och få tips, inspiration, kunskap och diskutera dessa och många andra viktiga frågor som påverkar dig som arbetar med mark och exploatering i kommun. 

Fördjupande workshop

Passa även på att delta på den separat bokningsbara workshopen som hålls på eftermiddagen den 8 maj – där du får fördjupa dina kunskaper om aktuella lagar och regler för korrekta markanvisnings- och exploateringsavtal, samt föra diskussioner med övriga kursdeltagare och delta i interaktiva övningar, som vidareutvecklar din yrkeskompetens ytterligare.

 


 

  • Målgrupp: Du som arbetar med mark- och exploateringsfrågor i din roll som exempelvis; Mark- och exploateringsingenjör, Markingenjör, Exploateringsingenjör, Projektledare, Exploateringschef, Förvaltningschef, Jurist, Mark- och exploateringschef, Projektledare vid exploatering, Verksamhetschef, Mark- och exploateringsstrateg
  • Pris: 6 900 kr exkl. moms

 

Talare

Display anna l fqvist ume  kommun

Anna Löfqvist

Planering i samverkan – involvera byggaktörerna tidigt i processen

Display erik skagerlund  rebro kommun

Erik Skagerlund

Örebromodellen – en strategi för att säkerställa bostadsbyggandet

Display hans lind

Hans Lind

Markanvisningar – hur ska din kommun möta exploatörernas efterfrågan?

Display jenny karlsson karlstads kommun

Jenny Karlsson

Flygplatsområdet ska utvecklas till en ny stadsdel – hur går processen till?

Display jenny linn  tyres  kommun

Jenny Linné

Attraktiva markanvisningar med genomförandefokus – så arbetar Tyresö kommun

Display ketil kindestam mj lby kommun

Ketil Kindestam

Hur kan en småstadskommun utvecklas, investera och bygga stort?

Display stefan lejerdahl kungs rs kommun

Stefan Lejerdahl

Hur kan en kommun bli mer attraktionskraftig för byggaktörer?

Display tomas vesterlin

Tomas Vesterlin

Formulera exploateringsavtal på ett grundligt, rättssäkert och praktiskt genomförbart sätt

Display torkel  ste

Torkel Öste

Aktuella lagar och regler för korrekta markanvisnings- och exploateringsavtal

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program