Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Lek för alla

Säkerhet i planering och underhåll

Lek är en viktig del av barnens utveckling, som främjar deras fantasi och förmåga att samspela med andra. Därför är det är av högsta vikt att kunna erbjuda mötesplatser för lek, för såväl små som stora barn. Att lekplatsen dessutom är tillgänglig, utvecklande och lämplig för barn med olika behov är centrala delar att tänka på vid planeringen av en ny lekmiljö.

Barnens bästa i centrum

Det finns även krav på att lekplatser ska vara säkra så att inga barn skadas i onödan på grund av brister och fel i deras lekmiljö. Hur kan du och din organisation arbeta för att uppnå en säker och tillgänglig lekplats för alla – med barnens bästa i centrum?

5 anledningar att gå på kursen:


  • Skapa säkra och tillgängliga lekmiljöer – som främjar lek för alla

  • Lär dig om vanliga fel och brister i lekmiljön och hur du undviker dem

  • Ta del av lagar och regler kring säkerheten – vem är ansvarig?

  • Få en genomgång av standarden för lekredskap, SS-EN 1176

  • Få insikt i olika besiktningsrapporter som du kan dra lärdom av

  • Datum: 2020-04-16 - 2020-04-17
  • Pris: 9 800 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Du som ansvarar för planering och utveckling av mötesplatser för lek på allmän eller privat mark, drift- och underhåll av barns utemiljöer samt du som bygger eller monterar lekplatser i egen regi eller som entreprenör.

Utbildningsledare

Display janne wahlstedt hags aneby

Janne Wahlstedt

Janne Wahlstedt har lång erfarenhet av att arbeta med lekredskap och säkerhet på lekplatser, och har under mer än 20 år arbetat med besiktning av lekplatser både i Sverige och internationellt. Han håller i utbildningar och föredrag inom detta ämne sedan mer än 15 år tillbaka. Idag arbetar han som säkerhetschef på HAGS Aneby AB. Janne är även ordförande i den Svenska kommittén som arbetar med utveckling av den gemensamma Europeiska standarden SSEN 1176.

Gästföreläsare

Display anna strandberg konsumentverket

Anna Strandberg

Anna Strandberg arbetar som utredare inom produktsäkerhet på Konsumentverket.  Hon utreder anmälningar från konsumenter och företag om skador och risker med lekredskap i Sverige och har varit projektledare för flera marknadskontroller av lekredskap både på lekplatser och på lekland. Anna deltar också i den svenska och europeiska standardiseringskommittén för lekredskapstandarderna EN 1176 och EN 1177. Innan arbetet på Konsumentverket har Anna en bakgrund både som pedagog på förskolor och skolor och som ingenjör med design och konstruktion av lekredskap.

Display maja  dmann

Maja Ödman

Maja Ödman har arbetat som inslagsproducent och redaktör för TV-produktionsbolag i över 10 år. Har en son som heter Roy på 3 år som har en svår muskelsjukdom kallad SMA typ 1. Är idag mamma på heltid och vårdar sin son. Producerade tillsammans med Bosse Lindquist dokumentären ”Roy måste leva” som sändes på SVT dec 2017. Driver Podden ”Sjukt liv!” tillsammans med Nina Olsson.

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program