Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Strandskydd – fördjupning

Särskilda skäl och tillsyn

Djupdyk i hur du ska tillämpa lagstiftningen som reglerar strandskyddet och lär dig mer om de dispensgrundande särskilda skälen och vilka gränsdragningar som kan göras gällande t.ex. vad som är ianspråktaget, vad som är avskiljande och vad som för sin funktion måste placeras vid vattnet. 

Ta chansen att diskutera viktiga tillsynsfrågor och hur du på ett effektivt sätt hanterar strandskyddsärenden. Under utbildningen varvas övningar, exempel och diskussioner kring rättsfall med föreläsningar.

Ur innehållet: 


 • Gränsdragningar – vad är ianspråktaget?

 • Prövningar för t.ex. bryggor – som måste placeras vid vattnet

 • Underlag för att bedöma landsbygdsutveckling i strandnära lägen

 • Hur hanterar du händelsestyrd och kontrollerande tillsyn?

 • Förebyggande arbete och planerade tillsynsåtgärder

 • Bedömning om en åtgärd är dispenspliktig eller inte

 • Hur kan kommunikation och gemensamma platsbesök verka för en rättssäker hantering av ärenden?


Vill du gå både grundutbildningen och fördjupningsutbildningen i strandskydd? 

SIPU:s utbildning Strandskydd – grund hålls dagen innan fördjupningsutbildningen. Du kan välja att gå båda utbildningarna vid samma tillfälle och få 4000 kr rabatt. Ange kod STRAND1 vid bokning till grundutbildningen, och kod STRAND2 vid bokning till fördjupningsutbildningen.

 • Datum: 2020-03-27 - 2020-03-27
 • Pris: 6 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-10-20 - 2020-10-20
 • Pris: 6 900 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Handläggare, planerare, inspektörer, chefer och förtroendevalda inom plan-, bygg- och miljöområdet.

Utbildningsledare

Display kristina

Kristina Kvamme

Kristina har lång erfarenhet av prövning och utredning av strandskydd både från dispensprövning och inom kommunal planering. I sin tjänst på Calluna skriver hon expertutlåtanden, utreder förutsättningar för dispens eller upphävande och föreläser och håller workshops om hur strandskyddsbestämmelserna kan tillämpas i enlighet med rättspraxis. 

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program