Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Exploateringsekonomi i kommun

Rättvisande exploateringsekonomi

Behovet av exploatering i kommun har ökat under de senaste åren. Att planera för en exploatering är en omfattande process som inkluderar flera centrala delar som måste bli korrekt utförda, däribland den ekonomiska planeringen och redovisningen. Ekonomin vid en exploatering väcker många frågor som det är upp till dig som ekonom, ingenjör, eller projektledare att ge svar på. För att du ska kunna leverera ett bra underlag krävs tydliga rutiner för hållbar kalkylering och budgetering som ger en rättvisande bild av projektets ekonomiska omfattning. Då kan politiker och tjänstemän fatta välgrundade beslut – och redovisningen blir korrekt utförd.

Under denna utbildning stärker du dina kunskaper om alla de delar som styr och påverkar ekonomin vid exploatering så att du kan känna dig tryggare i din yrkeskompetens.

Öka din kunskap om:


  • Säkra exploatörens åtaganden

  • Skillnaden på markanvisnings- och exploateringsavtal

  • Riktlinjer för exploateringsredovisning

  • Särskilda utmaningar med exploateringsekonomi

  • Resultatredovisning av exploateringsverksamhet: kalkyl, budget och resultaträkning

  • Korrekt redovisning utifrån aktuella lagar och rekommendationer

  • Datum: 2020-03-30 - 2020-03-31
  • Pris: 9 800 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Du som arbetar med ekonomi vid exploatering, t.ex. i rollen som ekonom, controller eller redovisningsansvarig. Även du som kommer i kontakt med exploateringsekonomi bl.a. som exploateringsingenjör, projektledare och chef på teknisk- eller samhällsbyggnadsförvaltning har nytta av kursen.

Utbildningsledare

Display mattias haraldsson mindre

Mattias Haraldsson

Mattias Haraldsson är biträdande lektor vid Ekonomihögskolan i Lund. Hans forskningsområden är huvudsakligen redovisning och styrning i kommunala organisationer. Särskilda frågor som Mattias arbetar med är särredovisning, investeringsredovisning samt exploateringsredovisning. Han har tidigare arbetat med kommunal revision som konsult. 

Display tomas vesterlin

Tomas Vesterlin

Tomas Vesterlin, jurist och civilingenjör lantmäteri. Tomas har lång erfarenhet av plangenomförandefrågor, bland annat som utbildare och fastighetsrättslig expert på Lantmäteriet, i regeringsuppdrag samt som konsult och partsföreträdare. Han är en mycket uppskattad föreläsare hos SIPU.

 

 

Boka

 

Frågor?

2 carina holm svartvit

Namn: Carina Holm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program