Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Exploateringsekonomi i kommun

Rättvisande exploateringsekonomi

Behovet av exploatering i kommun har ökat under de senaste åren. Att planera för en exploatering är en omfattande process som inkluderar flera centrala delar som måste bli korrekt utförda, däribland den ekonomiska planeringen och redovisningen.

Ekonomin vid en exploatering väcker många frågor som det är upp till dig som ekonom, ingenjör, eller projektledare att ge svar på. För att du ska kunna leverera ett bra underlag krävs tydliga rutiner för hållbar kalkylering och budgetering som ger en rättvisande bild av projektets ekonomiska omfattning. Då kan politiker och andra tjänstemän fatta välgrundade beslut – och redovisningen blir korrekt utförd.

Goda exempel på värdering och exploateringsredovisning

Under denna kurs stärker du dina kunskaper om alla de delar som styr och påverkar ekonomin vid exploatering så att du kan känna dig tryggare i din yrkeskompetens. Ta del av tydliga modeller och rutiner som underlättar samt säkerställer befogade kalkyler och budgetar som stämmer väl överens med utfallet. Kursen avslutas med en gedigen genomgång av exploateringsredovisning.

Under kursdagarna blandas föreläsning med workshopövningar och diskussioner för att du som deltagare ska kunna få svar på just de utmaningar som uppstår i din kommun.

Fördjupa dina kunskaper om:


  • Genomförbar kalkylering och budgetering

  • Hur får du projektet bärande ekonomiskt?

  • Kommunicera den ekonomiska planen så rätt beslut kan tas

  • Lagstiftning och riktlinjer som styr exploateringsekonomin

  • Kommunala överväganden och faktorer som påverkar exploateringsekonomin

  • Korrekt redovisning utifrån aktuella lagar och rekommendationer

  • Målgrupp: Kursen vänder sig till dig som arbetar med ekonomi vid exploatering, t.ex. i rollen som ekonom, controller eller redovisningsansvarig. Även du som kommer i kontakt med exploateringsekonomi bl.a. som exploateringsingenjör, projektledare och chef på teknisk- eller samhällsbyggnadsförvaltning har nytta av kursen. Det är en fördel om både ekonom och tekniskt kunnig medverkar tillsammans på kursen.
  • Pris: 9 800 kr exkl. moms

Utbildningsledare

Display mattias haraldsson mindre

Mattias Haraldsson

Mattias Haraldsson är biträdande lektor vid Ekonomihögskolan i Lund. Hans forskningsområden är huvudsakligen redovisning och styrning i kommunala organisationer. Särskilda frågor som Mattias arbetar med är särredovisning, investeringsredovisning samt exploateringsredovisning. Han har tidigare arbetat med kommunal revision som konsult. 

Display patrik texell

Patrik Texell

Patrik Texell är utbildad civilingenjör inom lantmäteri och har arbetat med fastighetsekonomisk rådgivning i över 15 år. Han har erfarenhet av värdering och analys av olika typer av fastigheter och har anlitats som rådgivare och projektledare av ett stort antal kommuner och kommunala bolag. Patrik är ansvarig för PwC:s fastighetsekonomiska rådgivning och är expert inom fastighets- och byggrättsvärdering.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program