Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Avtal – utformning och tillämpning

Lär dig utforma affärsmässiga kontrakt och ramavtal

Välformulerade avtal som tillämpas korrekt är ofta av avgörande betydelse för lyckade affärer. Avtal som säkerställer att den upphandlande organisationens behov tillgodoses och att riskerna fördelas på rätt sätt mellan leverantör och upphandlande myndighet är grunden för en bra affär. Samtidigt är det många aspekter som påverkar hur den upphandlande organisationen kan, bör och får utforma sina avtal.

 

Lagarna som styr ditt avtalsarbete och råd för bättre avtal

Under denna kurs fördjupar vi oss i vad du bör tänka på för att kunna skriva affärsmässiga, effektiva och juridiskt korrekta kontrakt och ramavtal. Du får en introduktion till bl.a. köp- och avtalsrätt, offentlighet och sekretess samt förvaltningslagen. Vi belyser även ett antal viktiga frågor med arbetet under avtalets löptid. Teorigenomgångar varvas med gruppövningar och diskussioner och stort fokus läggs på frågeställningar av praktisk karaktär.

 

Syftet med kursen är att du ska få:


  • En ökad trygghet i och förståelse för avtalsrelaterade frågor

  • Praktiska hjälpmedel för att kunna formulera kvalitativa avtal

  • Goda förutsättningar för en effektiv avtalshantering

  • Grundläggande kunskaper i köp- och avtalsrätt

  • Inblick i frågor kopplade till offentlighet och sekretess samt förvaltningslagstiftning

  • Datum: 2020-06-04 - 2020-06-05
  • Pris: 10 800 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Kursen vänder sig till upphandlare och inköpare och andra inom offentlig sektor som behöver fördjupad kunskap gällande avtal.

Utbildningsledare

Display hans 001 1

Hans Jelf

Hans Jelf är jurist med lång erfarenhet från offentlig förvaltning genom arbete på myndigheter, departement och i offentliga utredningar. Hans har specialiserat sig på förvaltningsfrågor och arbetar som konsult och utbildare inom detta område.

Display tobias tegn r f rg

Tobias Tegnér

Tobias Tegnér är senior upphandlingskonsult och jurist med många års erfarenhet av arbete inom offentlig upphandling. Tobias arbetar med att leda och genomföra upphandlingar inom ett flertal områden, tillhandahålla juridisk rådgivning och att utbilda inom upphandlingsområdet. Utöver detta arbetar Tobias med att leda utredningsuppdrag kopplade till upphandlingsområdet.

 

 

Boka

 

Frågor?

Fbfoto

Namn: Åza Swedin Mickiewicz

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program