Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Undersökning och riskbedömning av förorenade områden

Lär dig utföra noggranna riskbedömningar och identifiera hälsofarliga ämnen

Rätt tillämpning av Naturvårdsverkets riktvärdesmodell för beräkning av platsspecifika riktvärden

Hantering av förorenade områden ställer höga krav på dina kunskaper för att du ska kunna fatta korrekta beslut. Oavsett om du utformar eller granskar provtagningsplaner, möjliggör ett grundligt underlag från undersökningar och riskbedömningar till att beslut blir baserade på den aktuella risken.

Denna kurs är givande för dig som på olika sätt hanterar förorenad mark eller vatten. Som deltagare får du ta del av goda exempel på strategier och tekniker för provtagning anpassade till de platsspecifika förhållandena, för att kunna utföra noggranna riskbedömningar och identifiera hälsofarliga ämnen.

Vi går bland annat igenom Naturvårdsverkets modell för beräkning av platsspecifika riktvärden och när du ska använda den. Du lär dig avgöra när en förenklad eller fördjupad bedömning bör utföras samt vad som bör ingå i en väl utförd provtagning och provtagningsplan. På så vis lär du dig skapa en tillförlitlig grund för att fatta rätt beslut om efterbehandlingsåtgärder och säkerställa att relevanta föroreningar inte förbises.

5 anledningar att delta på kursen:


 • Få inblick i olika provtagningstekniker och säkra tillförlitliga beslutsunderlag

 • Lär dig hur Naturvårdsverkets modell för platsspecifika riktvärden tillämpas

 • Få förståelse för när laktester kan användas och vilket underlag som behövs

 • Granska provtagningsplaner i t.ex. mark, grund- eller ytvatten på rätt sätt

 • Ta del av användbara checklistor som säkerställer kvalitet vid provtagning

 • Datum: 2020-05-18 - 2020-05-19
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-10-20 - 2020-10-21
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Du som arbetar med förorenad mark eller vatten i kommun, länsstyrelse eller som konsult.

Utbildningsledare

Display stgren

Jonas Östgren

Jonas Östgren är ekotoxikolog, med erfarenhet som riskbedömare på Kemikalieinspektionen och arbete inom EU, med särskilt fokus på skydd av yt- och grundvatten. Numera arbetar Jonas som miljökonsult inom bl.a. förorenade områden, miljöfarlig verksamhet och riskbedömning av främst kemikalier och mark. Han arbetar både mot privata och offentliga arbetsgivare.

Display jacobsson

Mattias Jacobsson

Mattias Jacobson är geolog med lång erfarenhet av tillståndsförfarande för miljöfarlig verksamhet, MKB, miljöjuridik, miljöledning och miljösamordning. Sedan 16 år tillbaka arbetar Mattias som miljökonsult med främst frågor rörande miljöfarlig verksamhet, tillståndsprövningar och förorenad mark. 

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program