Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Fördjupningskurs för tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde

Verktyg för nästa steg i tillsynsarbetet

Under kursen djupdyker vi i processer, svårbedömda exempel och ofta återkommande rättsfall för exempelvis ovårdade tomter, förfallna fastigheter och svartbyggen.

Kursen är workshopbaserad vilket innebär att ditt eget bidrag och deltagande är en viktig del. Du får bl.a. öva på att skriva rättssäkert och analysera svårare rättsfall. Samtidigt får du också verktyg för att bli säkrare i din roll, våga fatta rätt beslut snabbare och hantera enskilda fall med bättre resultat.

För dig som är ny eller vill uppdatera dig på grunderna erbjuder vi den mer grundläggande kursen Tillsyn inom byggnadsnämndens verksamhetsområde. 

Vad tar du med dig från kursen?


  • Fördjupad kunskap om hur du hanterar svårtolkade fall

  • Framgångsrika metoder för knepigare tillsynsärenden

  • Sätt att driva processer framåt och våga fatta rätt beslut

  • Diskussioner om rättsfall och övningar i att skriva rättssäkert

  • Erfarenhetsutbyte med kursledaren och branschkollegor

  • Datum: 2020-06-02 - 2020-06-03
  • Pris: 10 800 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Kursen vänder sig främst till dig som har arbetat ett par år med tillsyn inom byggnadsnämndens ansvarsområde och vill fördjupa dina kunskaper. Arbetar du som t.ex. chef, handläggare eller inspektör har du också nytta av kursens innehåll.

Utbildningsledare

Display diana liten

Diana Zetterberg Rogers

Diana Zetterberg Rogers är advokat och specialiserad på frågor som berör byggande samt plan- och bygglagstiftning. Hon har tidigare varit juridisk chef för Stockholms stads bygglovsavdelning där hon arbetat praktiskt med tillsyn, förelägganden och sanktioner.  Diana har även haft förtroendet att sitta som politiker i olika politiska nämnder och har därigenom stor kunskap och erfarenhet från byggnadsnämndens processer. Diana undervisar på flera högskolors bygglovshandläggarutbildningar.

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program