Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Tillsyn inom miljöbalkens verksamhetsområde

Effektiv tillsyn från anmälan och platsbesök till föreläggande och utförd rättelse

Tillsynsrollen är bred och innefattar många olika former av verksamheter och verksamhetsutövare att granska. Dessa kan i olika grad ge upphov till miljö- eller hälsofarliga situationer. Du som miljöinspektör arbetar för att förhindra att olika former av olägenheter som påverkar människors hälsa eller miljö uppkommer och för att hjälpa och informera verksamhetsutövare hur man kan förbättra sin verksamhet.

Kursen är framtagen med syfte att ge dig rätt kunskaper för att du på ett rättssäkert sätt ska kunna bedriva en korrekt myndighetsutövning där du fattar juridiskt hållbara beslut i ditt tillsynsarbete utifrån miljöbalken. På så vis främjar du en hållbar utveckling som värnar om människors hälsa och miljön.

Ta chansen att tillsammans med kollegor från andra delar av landet utbyta erfarenheter och djupdyka i vanliga utmaningar som rör din yrkesroll och hur du kan säkerställa en effektiv tillsynsprocess.

 

5 anledningar att delta på kursen: • Få koll på handläggning enligt miljöbalken och kopplingen till tillstånd, anmälningar och dispenser
 • Bidra till en korrekt och effektiv handläggningsprocess
 • Säkerställ att du förstår ämbetsmannarollen enligt nya förvaltningslagen
 • Öka din förståelse för förvaltningsrättsliga åtgärder inom tillsynsområdet
 • Lär dig göra korrekta behovsutredningar och tillsynsplaner • Datum: 2020-03-04 - 2020-03-05
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-10-01 - 2020-10-02
 • Pris: 9 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Målgrupp: Miljöinspektörer i kommunen och andra som bedriver miljötillsyn i offentlig verksamhet.

Utbildningsledare

Display foto

Jan Casserstedt

Jan är jurist och arbetar på Natur- och byggnadsförvaltningens tillsynsavdelning i Huddinge kommun. I sitt arbete på Huddinge kommun får han svara på frågor, som förutom att vara miljö- och livsmedelsrelaterat, berör övergripande frågor som t.ex. remisser, styrdokument och annat allmänt förvaltningsjuridiskt. Huddinge är en av de största kommunerna i Stockholms län och har en stor mängd olika verksamheter, både små och stora. Kommunen kännetecknas av närheten till Stockholm men också av de stora naturområdena med levande jordbruk. Han har tidigare arbetat med tillsyn och prövning enligt både PBL och MB, med planläggnings- och exploateringsfrågor samt med traditionellt förvaltningsrättsligt arbete i Värmdö kommun. Jan har bred erfarenhet av miljö- och andra fastighetsrättsliga frågor och gedigen erfarenhet från den kommunala sektorn.

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program