Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Miljöbedömning i praktiken

Miljöbedömning i praktiken – enligt miljöbalkens nya 6 kapitel

Effektiv hantering av frågor som regleras av miljöbalken

Under den här kursen stärker du din kunskap om hur du i tidiga skeden av planprocessen hanterar frågor som regleras av miljöbalken, så att detaljplanen kan genomföras på ett effektivt sätt när den vunnit laga kraft.

Analysera och hantera risker – så kan du undvika prövningar

Genom att tidigt analysera vilka frågor som innebär en risk för tänkt planutformning kan du säkerställa ett effektivt genomförande. Under den här kursen får du chansen att öka din kunskap om hur du kan arbeta parallellt med detaljplaneprocessen och processer enligt miljöbalken. Du får även lära dig om hur man kan undvika svåra prövningar, eller påbörja prövningar i rätt tid, så att nödvändiga beslut finns när det är dags att sätta spaden i backen.

3 anledningar att gå kursen:  • Få kunskap om de största förändringarna i miljöbalkens 6 kap.
  • Lär dig strategier vid planutformning som möjliggör ett effektivare genomförande av detaljplanen
  • Lär dig hantera miljöbalksprocesserna så att tillstånd och beslut vunnit laga kraft då planen antas  • Datum: 2020-05-06 - 2020-05-07
  • Pris: 9 800 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Datum: 2020-12-16 - 2020-12-17
  • Pris: 9 800 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Du som arbetar med plangenomförandefrågor i kommunen, t.ex. som projektledare på mark- och exploateringskontor, planarkitekt samt miljöutredare och miljöplanerare. Även andra som är intresserade är välkomna.

Utbildningsledare

Display christer s der ng

Christer Södereng

Christer arbetar som miljökonsult och är expert inom vattenrätt. Han har 20 års erfarenhet av juridisk hantering av vattenverksamheter och andra markrelaterade bestämmelser. Tidigare arbetade han på Länsstyrelsen i Stockholms län med olika typer av vattenfrågor, framför allt prövning av vattenverksamheter och frågor rörande dikningsföretag.  

Display petra adrup stor f rg mer 3561

Petra Adrup

Petra har över 20 års erfarenhet som miljökonsult, framför allt med strategisk miljörådgivning inom ramen för plan- och tillståndsprocesser inom utmanande och stora projekt, t.ex. Projekt Slussen. Hon har mycket bred kompetens och erfarenhet av miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) enligt miljöbalken samt plan- och bygglagen.

 

 

Boka

 

Frågor?

Bild ue

Namn: Ulrika Edholm

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program