Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Utredning av familjehem

En varaktig relation: en tydlig och genomgripande metod för hållbara placeringar

En varaktig relation är en utredningsmetod för jour- och familjehem där utredaren ges möjlighet att genomföra hela processen från informationsinsamling till analys och bedömning. Metoden bidrar till ett transparent och processinriktat arbete med dem som utreds, där sökanden samtidigt förbereds inför ett eventuellt uppdrag på ett gediget sätt. Under kursen lär du dig metoden från början till slut.

 

 5 skäl att delta på kursen:


  • Lär dig alla steg i metoden En varaktig relation 

  • Metoden erbjuder ett strukturerat material att använda under hela utredningsprocessen

  • Under kursen ges handfast träning i fördjupande frågeteknik

  • Ta del av verktyg för att fortlöpande analysera det insamlade materialet

  • Få kunskap om aktuell forskning kring framgångsrika placeringar och hur detta är kopplat till metoden

 

  • Datum: 2020-03-17 - 2020-03-18
  • Pris: 8 900 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Familjehemssekreterare, familjehemskonsulenter och chefer inom arbetet kring placerade barn samt jour- och familjehem

Utbildningsledare

Display christoffer

Christoffer Smitz Nilsson

Christoffer Smitz Nilsson är socionom och har jobbat inom såväl skola som socialtjänst. I socialtjänsten har en stor del innefattat utredningsarbete inom barn och ungdom och han är även utbildad familjebehandlare i FFT (Funktionell familjeterapi). Christoffer har tillsammans med Mirjam Johansson varit drivande i att ta fram En varaktig relation. Christoffer utbildar därutöver kring HBTQ och inkludering.

Display mirjam

Mirjam Johansson

Mirjam Johansson är socionom och har arbetat inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg sedan 2010. I synnerhet har arbetet handlat om utredningar inom barn och ungdom men också arbete med familjehem, flyktingar och våldsutsatta kvinnor. Mirjam är även diplomerad affärscoach och brinner lite extra för den personliga utvecklingen samt den välfungerande organisationen.

Display tobias berg

Tobias Berg

Tobias Berg är socionom med många års erfarenhet av socialt arbete, bland annat som socialsekreterare och IFO-chef där han implementerat arbetsmodellen Signs of Safety som ett led i att skapa en hållbar socialtjänst.  Tobias brinner för bemötandefrågor och att använda ett lösningsinriktat förhållningssätt inom alla nivåer av organisationen kring socialt arbete. Tobias är även en uppskattad föreläsare och handledare för arbetsgrupper.

 

 

 

Boka

 

Frågor?

Fbfoto

Namn: Åza Swedin Mickiewicz

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program