Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Finansiering och strategi i EU:s nya programperiod 2021-2027

Vidareutvecklade program – nya regler

Arbetet med att lägga fast ramarna för EU:s nya programperiod 2021–2027 är igång och omfattar såväl utveckling av program och strategier, som ett fortsatt arbete för förenkling av regler för EU-projekt. Resultatet är flera nya eller vidareutvecklade sektorsprogram för bl.a. forskning och innovation, kultur, ungdomar, utbildning och digitalisering – men också ändrade ramar för strukturfonderna i Europa där de regionala förutsättningarna gällande flyktingmottagande, klimatutmaningar och ungdomsarbetslöshet kan påverka fördelningen av medel.

Det är många aktörer involverade i den komplexa processen fram till beslut, men i den här omgången är tanken att programmen ska vara operativa redan från start – en anledning att börja förbereda sig redan nu!

Ta del av nyheterna online – eller fördjupa dig på plats i Stockholm

Kursen inleds med ett webbsänt nyhetsseminarium som kan bokas separat och följas online och ger en aktuell översikt om program och fonder i nya programperioden – utformning, mål och andra nyheter. Du kan även se det webbsända seminariet tillsammans med kollegor och boka till ett gruppris.

Efter seminariet fortsätter kursen i Stockholm med fördjupning i detaljerna och regelverket för de nya programmen, varvat med avsnitt som behandlar förberedelser. Vi diskuterar strategi och uppdaterad projektutveckling i den nya programperioden »EU-projekt 3,0«, samt hur man skapar projekt resurseffektivt och i linje med organisationens mål.


Därför ska du gå kursen: • Uppdatera dig om vad som väntas ifråga om finansieringsmöjligheter under EU:s nya programperiod 2021-2027 • Få inblick i diskussionerna om EU:s visioner efter 2020 – vidareutvecklade program, olika fokusområden samt nya och omarbetade regler och krav • Utforma en strategi för att säkerställa EU-projekt som matchar din organisations visioner – och få med dig andra på tåget • Förbered dig för en framgångsrik programperiod där resurserna läggs på rätt ställen


 

 • Datum: 2020-04-21 - 2020-04-22
 • Typ: Kurs
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-04-21 - 2020-04-21 Webbsändning kl. 10.00-12.15
 • Typ: Webbsändning
 • Pris: 2 900 kr exkl. moms
 • Plats:

 • Datum: 2020-04-21 - 2020-04-21 Webbsändning i grupp kl. 10.00-12.15
 • Typ: Webbsändning
 • Pris: 7 900 kr exkl. moms
 • Plats:

 • Datum: 2020-09-02 - 2020-09-03
 • Typ: Kurs
 • Pris: 10 800 kr exkl. moms
 • Plats: Stockholm

 • Datum: 2020-09-02 - 2020-09-02 Webbsändning kl. 10.00-12.15
 • Typ: Webbsändning
 • Pris: 2 900 kr exkl. moms
 • Plats:

 • Datum: 2020-09-02 - 2020-09-02 Webbsändning i grupp kl. 10.00-12.15
 • Typ: Webbsändning
 • Pris: 7 900 kr exkl. moms
 • Plats:

 • Målgrupp: Projektledare, EU- och internationella strateger, koordinatorer, samordnare, och andra som arbetar med internationella frågor och EU-strategi

Utbildningsledare

Display daniel wennerlund

Daniel Wennerlund

Daniel arbetar som EU-konsult med uppdrag kring EU-ansökningar, projektledning och strategiskt internationellt arbete för både offentliga och privata verksamheter sedan 2002, och tillsammans med Peter har han erfarenhet av fem tidigare programperioder. Med tidigare erfarenheter som internationell näringslivssamordnare i Borås Stad och som projektutvecklare och projektledare på West Sweden, har Daniel arbetat med hela processen från analys och identifiering av idéer till ansökningar och projektdrift. Daniel är utbildad i flera olika projektmodeller som b.la. LFA och Prince2.

Display peter jadesj

Peter Jadesjö

Peter är EU-konsult och arbetar sedan 2002 med utveckling av EU-projekt, ansökning, projektledning samt utbildning och coaching av kommuner, organisationer och privata aktörer. Tillsammans med Daniel har han erfarenhet av fem tidigare programperioder.  Peter är utbildad EU-jurist och arbetade under 90-talet på juristbyrå med frågor kring EU-finansiering för företag. Peter har även arbetat flera år på Jordbruksverkets EU-stödsavdelning.

 

 

Boka

 

Frågor?

Fbfoto

Namn: Åza Swedin Mickiewicz

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program