Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Dataskydd i offentlig förvaltning

Vad innebär de nya lagkraven för dataskyddsombud och ansvariga i praktiken?

Den nya dataskyddslagstiftningen är på plats med hårdare krav på hantering av personuppgifter i offentlig förvaltning – och en kraftigt utökad roll för dataskyddsombuden (DSO) jämfört med de tidigare PUL-ombuden. Du som arbetar som dataskyddsombud, eller på annat sätt har ansvar för personuppgiftshanteringen, i förvaltning, på myndighet eller offentligt bolag behöver gedigen kompetens för att skydda medborgares och klienters personuppgifter – annars riskeras dyra sanktionsavgifter.

Tillämpning, informationssäkerhet och analys

På denna kurs får du kunskap om hur den nya lagstiftningen tillämpas i praktiken och gränsdragning gentemot annat regelverk, samt god kännedom om informationssäkerhet, överblick över verktyg och lämpliga systemanpassningar. Vi diskuterar vad rollen som dataskyddsombud innebär, hur du kan arbeta gentemot ledning, medarbetare och leverantörer samt hur du faktiskt utför de analyser och bedömningar som krävs.

Vi erbjuder ett flexibelt upplägg med 3 valbara kursdagar som kan kombineras:


  • Dag 1 Dataskyddslagstiftningen och praktisk tillämpning i offentlig förvaltning  2019-05-22

  • Dag 2 Informations- och IT-säkerhet för effektivt dataskydd ​2019-05-23

  • Dag 3 Det praktiska arbetet som dataskyddsombud – analys och bedömning 2019-05-24


Föreläsningar blandas med diskussioner och egna frågeställningar och under dag 3 lägger vi särskilt mycket fokus på praktiska övningsexempel och diskussioner för att omsätta kunskapen i praktiken.


Välj de dagar som matchar ditt utbildningsbehov – med rabatt ju fler dagar du deltar

Väljer du att gå 1 av dagarna är kursavgiften 7900 kr.

Väljer du 2 av dagarna får du 2000 kr rabatt per dag (totalpris 11 800 kr).* Ange kod DS2 vid anmälan till båda kursdagarna.

Väljer du alla 3 dagarna får du 3000 kr rabatt per dag (totalpris 14 700 kr).* Ange kod DS3 vid anmälan till alla tre kursdagarna.  

​*Rabatten gäller enbart dessa kurstillfällen och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Du måste boka dig på de olika dagarna vid samma tillfälle för att få rabatt.


Därför ska du gå kursen:
  • Bli säker på dataskyddslagstiftningen och vad den innebär i förhållande till andra regelverk
  • Förstå innebörden av informationssäkerhet och de verktyg som finns till hands  • Diskutera rollen som dataskyddsombud och öva praktiskt på de analyser och bedömningar som krävs


  • Målgrupp: Dataskyddsombud, jurister och andra som ansvarar för dataskyddsfrågor inom offentlig förvaltning
  • Pris: 7 900 kr exkl. moms

Kursledare

Display cecilia magnusson sj berg

Cecilia Magnusson Sjöberg

Cecilia är professor och ämnesföreståndare i rättsinformatik vid Stockholms universitet. Hon har lång erfarenhet av juridiskt arbete kring användning av IT inom både den offentliga och privata sektorn. Utöver forskning och undervisning har Cecilia varit ansvarig för flera statliga utredningar om dataskydd och juridiken kring digitalisering och hon har även skrivit en lärobok inom området.

Display seid daniel 300x300

Daniel Seid

Daniel har arbetat med säkerhet de senaste 30 åren, varav de senaste 20 med kvalificerad informationssäkerhet och IT-säkerhet. Han arbetar som dataskyddsombud och informationssäkerhetsrevisor med uppdragsgivare från stat, landsting, kommuner och privata bolag. Tidigare arbetade Daniel som informationssäkerhetschef och ansvarig för trefaldigt säkerhetscertifierade (ISO 27001, WLA-SCS, PCI-DSS) Svenska Spel och dessförinnan som IT-risk och säkerhetsansvarig på Karolinska universitetssjukhuset. Informationssäkerhetscertiferingar: CISSP (generell informationssäkerhet), CRISS (riskhantering), CICP (penetrationstestning), ISO 27001 Lead Auditor (Informationssäkerhetsrevisor) och CDPO (Dataskyddsombud).

Display portr ttbild manolis 2015

Manólis Nymark

Manólis Nymark är jurist med lång erfarenhet av främst IT-rättsliga frågor. Han har tidigare arbetat vid bland annat Socialstyrelsen, Rättsmedicinalverket och RIF-arbetet (rättsväsendets utvecklingsarbete för en gemensam informationsstruktur). Han har också bred erfarenhet av den kommunala sektorn. Manólis har en internationell certifiering i informationssäkerhet (CISSP) och har publicerat ett flertal böcker och artiklar om IT-rätt och informationssäkerhet inom vård och omsorg. Han är vidare GDPR-certifierad.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program