Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Dataskydd i offentlig förvaltning

Vad innebär lagkraven för dataskyddsombud och ansvariga?

Den nya dataskyddslagstiftningen är på plats med hårdare krav på hantering av personuppgifter i offentlig förvaltning – och en kraftigt utökad roll för dataskyddsombuden (DSO) jämfört med de tidigare PUL-ombuden.

Läs vad vår kursledare Eva Maria Broberg Lennartsson anser om Datainspektionens senaste tillsynsbeslut här.

Tillämpning, informationssäkerhet och analys

På denna kurs får du kunskap om hur den nya lagstiftningen tillämpas i praktiken och gränsdragning gentemot annat regelverk, samt god kännedom om informationssäkerhet, överblick över verktyg och lämpliga systemanpassningar. Vi diskuterar vad rollen som dataskyddsombud innebär, hur du kan arbeta gentemot ledning, medarbetare och leverantörer samt hur du faktiskt utför de analyser och bedömningar som krävs.

Flexibelt upplägg med 3 valbara kursdagar som kan kombineras:


  • Dag 1 Dataskyddslagstiftningen och praktisk tillämpning i offentlig förvaltning  2019-10-14

  • Dag 2 Informations- och IT-säkerhet för effektivt dataskydd ​2019-10-15

  • Dag 3 Det praktiska arbetet som dataskyddsombud – analys och bedömning 2019-10-16


Välj de dagar som matchar ditt utbildningsbehov – med rabatt ju fler dagar du deltar

Väljer du att gå 1 av dagarna är kursavgiften 7900 kr.

Väljer du 2 av dagarna får du 2000 kr rabatt per dag (totalpris 11 800 kr).* Ange kod DS2 vid anmälan till båda kursdagarna.

Väljer du alla 3 dagarna får du 3000 kr rabatt per dag (totalpris 14 700 kr).* Ange kod DS3 vid anmälan till alla tre kursdagarna.  

​*Rabatten gäller enbart denna kurs och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Du måste boka dig på de olika dagarna vid samma tillfälle för att få rabatt.


Därför ska du gå kursen:
  • Bli säker på dataskyddslagstiftningen och vad den innebär i förhållande till andra regelverk
  • Förstå innebörden av informationssäkerhet och de verktyg som finns till hands  • Diskutera rollen som dataskyddsombud och öva praktiskt på de analyser och bedömningar som krävs


  • Målgrupp: Dataskyddsombud, jurister och andra som ansvarar för dataskyddsfrågor inom offentlig förvaltning
  • Pris: 7 900 kr exkl. moms

Utbildningsledare

Display eric stenberg feb2019

Eric Stenberg

Eric jobbar som IT- och informationssäkerhetskonsult på Knowit med fokus på att vara mellan de policyskapande aktiviteterna och de tekniska implementationerna som de faktiskt innebär. Ett stort intresse är den pågående resan för företag mot molnet och hur de kan göra detta på ett bra och smidigt sätt för att dra nytta av dess fördelar över traditionella infrastrukturuppsättningar.

Display eva maria broberg

Eva Maria Broberg Lennartsson

Eva Maria är senior jurist på Knowit med fokus på dataskydd och e-förvaltning. Hon har bred erfarenhet av dataskydd inom offentlig verksamhet genom arbete som dataskyddsombud och verksjurist. Eva Maria har dessutom tidigare arbetat med tillsyn av personuppgiftsbehandling inom offentlig sektor på Datainspektionen och även deltagit i arbetet i Artikel 29-gruppen med att ta fram flera centrala vägledningar inom dataskyddsområdet.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program