Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Kommunal samverkan – vad innebär tillägget till nya kommunallagen?

En generell rätt till kommunal avtalssamverkan (Prop. 2017/18:151)

Den 1 juli 2018 trädde ett tillägg till den nya kommunallagen (2017:725) i kraft som innebär stora förändringar beträffande kommuner och landstings möjlighet till kommunal samverkan. Syftet är att förenkla regelverket och skapa ökade möjligheter till kommunal samverkan och extern delegering.

”På ett principiellt plan är denna förändring, denna utökade möjlighet, en av de större förändringarna i den svenska kommunalrätten på många decennier." 

– Sagt av kursledare Olle Lundin

Vad innebär förändringarna för ditt arbete?

SIPU erbjuder ett halvdagsseminarium för att belysa ändringarna och diskutera vad de nya reglerna om avtalssamverkan innebär i praktiken och vad som kan uppnås med detta. Frågorna är många och rättsläget är inte alltid klart och tydligt. En stor oklarhet, som hanteras översiktligt i förarbetena, är samverkans förhållande till upphandlingsreglerna, vilket i sin tur leder fram till frågan om vad vi kan samverka om? Under halvdagsseminariet tar vi chansen att diskutera möjliga lösningar och förhållningssätt.

Se halvdagsseminariet på plats i Stockholm eller online – själv eller i grupp!

Vid webbsändning kan du följa webbsändningen från kurslokalen i ett videofönster, och parallellt ser du aktuell PowerPoint-bild. Har du frågor finns det möjlighet att skicka dem via chattfunktionen.

Är ni flera i organisationen som vill se seminariet tillsammans? Boka seminariet till ett grupp-pris och ange en kontaktperson i anmälningsformuläret.


Ur kursinnehållet: • Kort genomgång av förändringarna i kommunallagen • En generell rätt till kommunal avtalssamverkan – vad innebär lagändringen? • Utvidgade möjligheter till kommunal avtalssamverkan – vilka effektivitetseffekter kan vi uppnå? • Extern delegering av beslutanderätt • Samverkansavtalens ingående och innehåll – vad krävs i praktiken? • Förhållandet till upphandlingslagstiftningen • Vad vill vi samverka om? Inom vilka områden är samverkan tillåtet och kan fungera? • Kan vi samverka om gemensam löneadministration, gemensamma serverhallar, kan en kommun hantera allmänna handlingar för annan kommun? • Konsekvenser för det kommunala självstyret • Förhållandet till speciallagstiftning bl.a.: miljöbalken, LSS, SOL, Livsmedelslagen, Lagen om vissa kommunala befogenheter och PBL – vad kan vi vänta oss för genomslag?


 • Målgrupp: Kommunjurister, kommundirektörer, förvaltningschefer, nämndsekreterare och övriga intresserade.
 • Pris: 3 990 kr exkl. moms

Fler utbildningsmöjligheter!

SIPU erbjuder även endagarskursen Kommunallagen i förändring för en grundlig genomgång av förändringarna i den nya kommunallagen, samt ett halvdagsseminarium om nya förvaltningslagen Vad innebär nya förvaltningslagen?

 

Talare

Display lars bej

Lars Bejstam

Lars Bejstam är juris doktor och docent i förvaltningsrätt och har i mer än 35 år arbetat som lärare vid universiteten i Umeå och i Uppsala. Lars har även medverkat som expert i lagstiftningsarbete och har skrivit ett flertal remissvar över olika lagförslag. Han har också varit juridisk konsult i en rad olika sammanhang, t.ex. åt olika universitet, Post- och telestyrelsen och Försäkringskassan, Sida och andra internationella biståndsorgan, Europarådet men även privata företag och privatpersoner. 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program