Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Hygien och smittskydd i tandvården

Undvik smittspridning med effektiva metoder 


Hur kan hela teamet arbeta förebyggande i patientnära situationer?

Inom tandvården med täta patientbyten och behandlingar av varierande svårighetsgrad ställs stora krav på välfungerande hygienrutiner. Risken för infektioner är stor och instrumentens renhet, typen av ingrepp och operatörens aseptik påverkar smittorisken.

Teori, praktiska råd och diskussionsövningar

Under denna kurs får du användbara kliniska tips för hela kliniken, i den faktiska behandlingssituationen, behandlingsrummet, sterilen och förrådet. Vi blandar teori med konkreta metoder och diskussioner där du får djupare förståelse för hur du kan minska smittspridning på din klinik.

 

Ur kursens innehåll:  • Så tolkar du regelverken för hygien och smittskydd
  • Korrekta funktionskontroller på autoklav och diskdesinfektor
  • Fördjupad kunskap om resistenta bakterier
  • Effektiva desinfektionsmetoder som fungerar
  • Om olyckan är framme — rutiner och checklista
  • Diskussioner och erfarenhetsutbyte  • Datum: 2020-10-19 - 2020-10-20
  • Pris: 8 900 kr exkl.moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Du som arbetar inom tandvården som tandsköterska, tandhygienist eller tandläkare. Utbildningen vänder sig till hela teamet och vi rekommenderar att ni går på kursen tillsammans.

Utbildningsledare

Display ingerspencer 2016

Inger Spencer

Inger Spencer är konsult och en flitigt anlitad föreläsare och rådgivare inom tandvården. Hon har tjänstgjort som tandsköterska stor del av sitt yrkesliv och började tidigt vidareutbilda sig inom hygien. De senaste tio åren har hon varit hygienansvarig vid Folktandvården Västra Götaland och har under många år suttit i juryn för Svenska Hygienpriset och var även ordförande i tandvårdssektionen i Svensk Förening för Vårdhygien.

 

 

Boka

 

Frågor?

92f365ce b1f3 4072 8aa5 9004e88c9477

Namn: Emma Lindvall

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program