Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Risk- och skyddsbedömning i förhandsbedömning och utredning

Partnering for Safety – lösningsfokuserad metod för nära samarbete med barn och nätverk

Partnering for Safety är en internationell beprövad metod för risk- och skyddsbedömning som har gemensamma rötter
med Signs of Safety. Genom att delta på kursen lär du dig grunderna för hur du praktiskt tillämpar metoden i fortlöpande risk- och skyddsbedömningar tillsammans med familjen.

Metoden involverar barn, familj och nätverk i hela processen, från en förhandsbedömning, via utredning till behandlingsinsats. På så vis stärker du skyddet för barn och unga som far illa genom att skapa förutsättningar för verkligt samarbete för samtliga involverade kring de utsatta barnen och deras familjer.

5 skäl att delta på kursen:


  • Du lär dig göra strukturerade risk- och skyddsinventeringen i form av så kallad mappning

  • Du får nya verktyg för att göra utredningar av högre kvalitet

  • Ta del av nya arbetssätt för att samtala med barn och familjer med hänsyn till traumaaspekter

  • Du får uppdaterade kunskaper kring lösningsfokuserat arbetssätt och får träna samtalsteknik

  • Du får nya insikter om hur du kan använda Partnering for Safety i förändringsprocesser, kopplat till teorier och forskning

Sagt av tidigare deltagare:


"Innehållet bra med genomtänkt varvning med övningar."
"Ni är proffsiga och ämnet är mycket intressant."


Kursen hette tidigare Grundkurs i Partnering for Safety

  • Datum: 2020-05-12 - 2020-05-13
  • Pris: 8 900 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Socialsekreterare, familjebehandlare, metodstödjare samt förste socialsekreterare och chefer inom socialförvaltningen/IFO samt leverantörer till socialtjänsten och socionomkonsulter.

Utbildningsledare

Display christoffer

Christoffer Smitz Nilsson

Christoffer Smitz Nilsson är socionom och har jobbat inom såväl skola som socialtjänst. Inom socialtjänsten har en stor del handlat om utredningsarbete när barn far illa och han är utbildad familjebehandlare inom FFT (Funktionell familjeterapi). Utöver utbildning i Partnering for Safety har Christoffer tillsammans med Mirjam Johansson varit drivande i att ta fram en metod att utreda familjehem, ”En varaktig relation”. Christoffer håller därutöver föreläsningar kring inkluderande arbetsplatser och har utfört HBTQ-certifieringar och annat utbildningsarbete genom RFSL.

Display mirjam

Mirjam Johansson

Mirjam Johansson är socionom och har arbetat inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg sedan 2010. I synnerhet har arbetet handlat om utredningar när barn far illa men också arbetet med flyktingar, familjehem och våldsutsatta kvinnor. Mirjam är även diplomerad affärscoach och brinner lite extra för den personliga utvecklingen och den välfungerande organisationen. På fritiden har Mirjam under många år undervisat i dans både i Sverige och internationellt.

Display tobias solvut 2016 05 26 b

Tobias Berg

Tobias Berg är socionom med lång erfarenhet av socialt arbete. Tobias har främst arbetat med barn och unga och deras familjer inom socialtjänsten, både som socialsekreterare och som IFO-chef. Han brinner mycket för bemötandefrågor och lösningsinriktat förhållningssätt såväl inom socialt arbete som andra slags organisationer, och har haft rollen som föreläsare och handledare för arbetsgrupper sedan 2015.

 

 

Boka

 

Frågor?

Fbfoto

Namn: Åza Swedin Mickiewicz

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program