Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Grundkurs i Partnering for Safety

Partnering for Safety används effektivt för att stärka ett långsiktigt barnskydd internationellt

Partnering for Safety är ett lösningsinriktat och säkerhetsfokuserat arbetssätt med rötter i Australien och som innebär ett nytänkande i socialsekreterens förhållningssätt. Partnering for Safety innehåller verktyg från ett flertal metoder såsom Signs of Safety och Motiverande intervju.

Konkret metod för risk- och skyddsbedömning och/eller utredningar inom IFO

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur du kan arbeta säkerhetsorienterat och lösningsfokuserat nära barn och deras familjer och nätverk. Arbetssättet tar stor hänsyn till traumaaspekter, såväl i förståelsen kring barnens historia som vad de interventioner och säkerhetsplaneringar socialtjänsten medverkar i kan innebära.  Partnering for Safety används med fördel i kombination med BBIC. Kursledare Tobias Berg har tidigare arbetat med implementering av Signs of Safety som enhetschef inom IFO men har nu valt att sprida sina erfarenheter av praktisk implementering av Partnering for Safety. 

5 skäl att delta på kursen:

-Du lär dig göra strukturerade risk- och skyddsinventeringen i form av så kallad mappning

-Du får nya verktyg för att göra utredningar av högre kvalitet

-Ta del av nya arbetssätt för att samtala med barn och familjer med hänsyn till traumaaspekter

-Du får uppdaterade kunskaper kring lösningsfokuserat arbetssätt och får träna samtalsteknik

-Du får nya insikter om hur du kan använda Partnering for Safety i förändringsprocesser, kopplat till teorier och forskning

Betyg senaste kurstillfället:

Betyg kursinnehåll: 4.7/5.0

Betyg kursledare Tobias Berg: 5.0/5.0

Betyg kursledare Mirjam Johansson: 4.7/5.0

Betyg kursledare Christoffer Smitz: 4.7/5.0

 

Sagt om kursen av tidigare deltagare:

"Innehållet bra med genomtänkt varvning med övningar."

"Ni är proffsiga och ämnet är mycket intressant."

Grupprabatt

Boka er som grupp och betala 3 för 2! Boka er vid samma tillfälle och ange kod 3286GRUPP för att ta del av rabatten.*
 

*Rabatten gäller enbart detta kurstillfälle och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Ni måste boka er vid och ett och samma tillfälle för att ta del av grupprabatten.


 

  • Målgrupp: Socialsekreterare som arbetar med exempelvis risk- och skyddsbedömning, utredning eller familjebehandling inom IFO.
  • Pris: 8 900 kr exkl. moms

Kursledare

Display christoffer

Christoffer Smitz Nilsson

Christoffer Smitz Nilsson är socionom och har jobbat inom såväl skola som socialtjänst. Inom socialtjänsten har en stor del handlat om utredningsarbete när barn far illa och han är utbildad familjebehandlare inom FFT (Funktionell familjeterapi). Utöver utbildning i Partnering for Safety har Christoffer tillsammans med Mirjam Johansson varit drivande i att ta fram en metod att utreda familjehem, ”En varaktig relation”. Christoffer håller därutöver föreläsningar kring inkluderande arbetsplatser och har utfört HBTQ-certifieringar och annat utbildningsarbete genom RFSL.

Display mirjam

Mirjam Johansson

Mirjam Johansson är socionom och har arbetat inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg sedan 2010. I synnerhet har arbetet handlat om utredningar när barn far illa men också arbetet med flyktingar, familjehem och våldsutsatta kvinnor. Mirjam är även diplomerad affärscoach och brinner lite extra för den personliga utvecklingen och den välfungerande organisationen. På fritiden har Mirjam under många år undervisat i dans både i Sverige och internationellt.

Display tobias solvut 2016 05 26 b

Tobias Berg

Tobias Berg är socionom med lång erfarenhet av socialt arbete. Tobias har främst arbetat med barn och unga och deras familjer inom socialtjänsten, både som socialsekreterare och som IFO-chef. Han brinner mycket för bemötandefrågor och lösningsinriktat förhållningssätt såväl inom socialt arbete som andra slags organisationer, och har haft rollen som föreläsare och handledare för arbetsgrupper sedan 2015.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01

Ladda ner program