Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Partnering for Safety

Partnering for Safety används effektivt för att stärka ett långsiktigt barnskydd internationellt

Partnering for Safety är ett lösningsinriktat och säkerhetsfokuserat arbetssätt med rötter i Australien och som innebär ett nytänkande i socialsekreterens förhållningssätt. Partnering for Safety innehåller verktyg från ett flertal metoder såsom Signs of Safety och sträcker sig genom hela kedjan av den sociala barnavården, från första kontakt med socialsekreterare till avslutat ärende, med eventuell insats såsom familjebehandling.

Kursen ger dig grundläggande kunskaper om hur du kan arbeta lösningsfokuserat nära barn och deras familjer och nätverk. Arbetssättet tar stor hänsyn till traumaaspekter, såväl i förståelsen kring barnens historia som vad de interventioner och säkerhetsplaneringar socialtjänsten medverkar i kan innebära.  Partnering for Safety används med fördel i kombination med BBIC. 

  • Datum: 2018-12-11 - 2018-12-12
  • Typ: Kurs
  • Pris: 8 900 kr exkl. moms
  • Plats: Stockholm

  • Målgrupp: Socialchefer, enhetschefer inom socialtjänsten, socialsekreterare som arbetar med barn och unga inom socialtjänsten.

Kursledare

Display tobias solvut 2016 05 26 b

Tobias Berg

Tobias Berg är socionom med lång erfarenhet av socialt arbete. Tobias har främst arbetat med barn och unga och deras familjer inom socialtjänsten, både som socialsekreterare och som IFO-chef. Han brinner mycket för bemötandefrågor och lösningsinriktat förhållningssätt såväl inom socialt arbete som andra slags organisationer, och har haft rollen som föreläsare och handledare för arbetsgrupper sedan 2015.

 

 

Boka

 

Frågor?

Tel: +46 (0)8 698 06 01