Cookies hjälper oss att leverera våra tjänster. Genom att använda våra tjänster accepterar du vår användning av Cookies. Lär dig mer

Logistikutveckling i sjukvården

Spara tid och minska kostnaderna med bra flöden

Inom sjukvården finns det idag stor förbättringspotential när det gäller flöden. Ett effektivt flöde av patienter, material och information skapar välfungerande vårdkedjor som sätter patienten i centrum. Genom att använda tiden och resurserna rätt samt eliminera onödiga flaskhalsar undviker ni att värdefull vårdtid med patienterna gå till att förflytta material, hitta utrustning, stå med tomma salar eller skapa klarhet i bristande kommunikation mellan olika enheter.

Små förändringar med stor effekt

Under denna kurs får du praktiska exempel på enkla förändringar som frigör tid och skapar tydliga rutiner i dina patientflöden och på din enhet. Med flödet som styrande faktor skapas bättre tillgänglighet – både för patienten och för medarbetaren. Du får möjlighet att analysera din egen enhets nuläge och behov samt konkretisera förändringar som behöver göras för att förbättra flödena.

Under kursen lär du dig att förbättra interna flöden av patienter, material och information med smart logistikutveckling. 

  • Målgrupp: Du som arbetar med flöden av patienter, material och information inom sjukvården, t.ex. som enhetschef, verksamhetschef, avdelningschef, kvalitetsutvecklare, flödesansvarig, logistiker, produktionsplanerare, koordinator, m.fl.
  • Pris:

Utbildningsledare

Display nina modig.

Nina Modig

Nina Modig är doktor i logistik, utbildad coach och arbetar idag som konsult och verksamhetsutvecklare med flöden och vård som sin specialitet. Hon har mångårig erfarenhet från logistikutveckling i sjukvården och har bl.a. arbetat med att korta väntetider i cancersjukvården och utveckla logistiklösningar på flera sjukhus. Nina är en van utbildare som brinner för att förmedla enkla förändringar som skapar stor effekt i det dagliga arbetet.

 

 

Intresseanmälan

 

Frågor?

Tel: 08 698 06 01

Ladda ner program